Fjord Norges bransjeblogg

Nytt styre i Fjord Norge

Stein Ove Rolland
Posted by Stein Ove Rolland on 10.jun.2024 10:41:21

Styret i Fjord Norge AS består av fem aksjonærvalgte medlemmer og fire medlemmer som blir oppnevnt av fylkene. Etter Generalforsamlingen i Fjord Norge AS fredag 31. mai består det nye styret av følgende representanter fra næring, destinasjoner og fylker:

Styreleder: 
Jan Heggheim, administrerende direktør for Musea i Sogn og Fjordane 

Aksjonærvalgte styremedlemmer:

Anders Nyland, reiselivsdirektør Visit Bergen. 

Silje Skarbø, salgsdirektør, 62 Nord.   

Eva Søras Mellgren, salgs- og markedssjef, Rødne Fjord Cruise.

Tom Anker Skrede, reiselivssjef Destinasjon Ålesund og Sunnmøre (NY)

Fylkesoppnevnte styremedlemmer:
Pål Farstad, Møre og Romsdal fylkeskommune (NY)

Tore André Ljosland, Vestland fylkeskommune (NY)

Noralv Distad, Vestland fylkeskommune 

Asle Rafdal, Rogaland fylkeskommune

Den lave kvinneandelen vil bli tatt opp med de fylkeskommunale valgkomiteene.

Topics: Fjord Norge AS