Fjord Norges bransjeblogg

Kraften av «oss» - sammen styrker vi reiselivet på Vestlandet

Stein Ove Rolland
Posted by Stein Ove Rolland on 29.aug.2023 10:31:29

I en verden der klimaet blir stadig varmere, er det sannsynlig at flere turister vil søke seg nordover midt på sommeren. Dette kan imidlertid forsterke sesongutfordringen til reiselivet og legge økt press på attraksjoner og steder. En slik utvikling er ikke bærekraftig.

Samtidig er konkurransen om å utvikle en jevn besøksstrøm fra utenlandske gjester hard, og den kommer til å bli enda tøffere fremover. Reisemål i Sør- og Mellom-Europa, samt her i nord, kommer til å satse enda sterkere på å lokke besøkende om våren, høsten og vinteren – og i denne sammenhengen må Vestlandet delta.

Sammen står vi sterkere

Det krever et omfattende samarbeid blant aktørene i reiselivsnæringen for å styrke Vestlandets muligheter for å tiltrekke besøkende hele året og dermed bidra til et mer bærekraftig reiseliv. Fjord Norge har allerede gjennomført kampanjer sammen med destinasjoner og sentrale aktører i regionen rettet mot internasjonale målgrupper, turoperatører og medier. Målet er å vise at Vestlandet byr på fantastiske opplevelser også utenfor den mer kjente sommersesongen.

- Det er kraften av fellesskapet som kan påvirke og utvikle det reiselivet vi ønsker oss her på Vestlandet. Og det er ikke mulig å gjennomføre slike store markedsfremstøt uten at aktørene i regionen bidrar med midler og kompetanse. Vi vil berømme Widerøe, Rødne, Norway´s Best, De Historiske, Fjord Tours og Avinor for det ansvaret de har tatt igjennom samarbeidet med destinasjoner og oss i Fjord Norge. Disse selskapene har rett og slett bidratt til noe som er større enn egen virksomhet for å styrke konkurranseevnen til hele Vestlandet, sier Stein Ove Rolland, administrerende direktør i Fjord Norge AS.

Krever langsiktige investeringer

Selv om samarbeidsevnen om fellestiltak tradisjonelt har vært stor på Vestlandet, har vi de senere årene sett trekk til en utvikling hvor reiselivsaktørene har kortere og kortere horisont og forventning om umiddelbare effekter for sine markedsinvesteringer. Det er forståelig. Men det betyr også at aktiviteter som skal profilere Vestlandet har blitt svekket.

I dette unike samarbeidet med Fjord Norge har de viktige aktørene i reiselivsnæringen tatt stort ansvar og anerkjent behovet for å gjøre Vestlandet til et naturlig valg også om våren og høsten. Dette styrker deres muligheter for økt salg både på kort og lang sikt, og det bidrar til en mer bærekraftig reiselivsbransje i regionen.

Profilerende aktiviteter har ofte en "langtidsvirkning" som strekker seg utover umiddelbare klikk og salg. Denne sammenhengen blir tydeligere jo lenger unna Norge man befinner seg geografisk. Å velge Norge som destinasjon når man bor i USA er en betydelig beslutning sammenlignet med noen som bor i Tyskland eller Storbritannia. Det er bra, og det er bra at aktørene er med og bidrar til at Vestlandet er aktuelt her og nå, og fremover.

« De Historiske har vært en aktiv bidragsyter inn i arbeidet for å styrke kvaliteten og kjennskapen i markedet internasjonalt til Fjord Norway. Det er viktig for alle våre medlemmer at Fjord Norway blir et fyrtårn internasjonalt. Felleskapet på hele Vestlandet er tjent med at merkevaren Fjord Norway er tydelig internasjonalt. Dette gagner ikke bare alle aktører på Vestlandet, men også resten av norsk reiseliv, da gjestene som kommer hit også besøker andre deler av landet,» sier Nils Henrik Geitle, administrerende direktør i De Historiske.

«Fjord Tours utvikler og selger bærekraftige rundreiser til det norske og internasjonale markedet, med turer gjennom mange destinasjoner på Vestlandet og ellers i Norge. Samarbeid er en kjerneverdi for oss, og det er viktig for oss å bidra inn i markedsføring av Vestlandet, der vi i felleskap bidrar til å løfte hverandre. I denne kampanjen har det vært spesielt spennende å jobbe tett med Sojern, Fjord Norges digitale partner, og deres fremtidsrettede programmatiske markedsføringsverktøy, for å sikre at vi når ut til rett målgrupper til rett tid, på tvers av markeder.», sier Pernille Hunsbedt, leder for merkevare og markedsføring i Fjord Tours AS.

«Som en aktør som jobber i store deler av Vestlandet er kjennskap en viktig faktor for å lykkes. For at vi skal lykkes, må hele reiselivet lykkes. Derfor må vi ta et felles ansvar og dra lasset sammen, for sammen blir vi sterkere. Resultatet av god samhandling har ført til at vi i dag registrerer at flere og flere gjester reiser med oss utenom de mest travle sommermånedene. Et tegn på at vi gjør noe riktig, sammen, for å nå våre felles mål», sier Eva Sørås Melgren, Salgs og Markedssjef i Rødne.

Topics: Innsikt, Fjord Norge AS