Fjord Norges bransjeblogg

Gode resultater etter Springfulness-kampanjen

Britt Dalland
Posted by Britt Dalland on 30.aug.2023 08:13:26

Vårens kampanje gikk ut i USA, Tyskland og Storbritannia, og målingene viser at Springfulness-kampanjen skapte reiselyst og positive assosiasjoner til regionen vår. Kampanjen fikk folk til å søke etter mer informasjon om regionen vår. De som tenker langsiktig er mest positive, og det viser at en reise til Fjord Norge er ikke impulskjøp.

Vårens aktiviteter bestod av en digital kampanje, pressearbeid og bransjeaktiviteter. Kampanjen var heldigital, med søkelys på å skape reiselyst gjennom video, displayannonser og sosiale mediekanaler. Kampanjen blir gjennomført via Sojern, som er et medie- og dataselskap spesialisert på reiseliv. Våre kommersielle partnere har egne salgskampanjer, som er knyttet til hovedkampanjen. Visit Norway bidro i samme markeder med å løfte Springfulness-filmene gjennom sitt mediebyrå og sine kanaler i «Show-Tell»-fasen. Fjord Norge og destinasjonene har satt fokus på å skape reiselyst og våre kommersielle partnere har gjennomført sine salgskampanjer på samme plattform.

Les mer om Springfulness-kampanjen her.

Kampanjemåling – Brandlift study

I tillegg til vanlige kampanjemål som rekkevidde, engasjement og klikk til nettside, ble det gjennomført en kampanjeundersøkelse/«Brandlift-Study». Denne studien måler de mykere resultat av kampanjen for å avdekke hvordan mottaker reagerer på annonsen, fører den faktisk til søk eller kjøp, husker de annonsene og oppfatter de budskapet vårt.

Hovedfunn fra denne studien er at kampanjen vår blir lagt merke til, og 67 % av respondentene er positive til kampanjen. Det er et mål som er over «benchmark» for destinasjonskampanjer. Annonsene blir husket, «Ad Recall» på 3 %, som er over bransjestandard. Kampanjen bidrar til å forsterke vår posisjon som en naturdestinasjon, med attraktive aktiviteter og et sted for å slappe av og hente energi. 38 % sier at kampanjen gir reiselyst og de har gjort ulike søk i etterkant av kampanjen for å finne mer informasjon om Fjord Norge. Vi ser fra resultatene at de som har lengst planleggingshorisont (opp til et år) er mest positive til kampanjen, noen som viser at en ferietur til Vestlandet ikke er et impulskjøp og vi jobber med langsiktige mål.

Vi tok også med oss en del læring fra kampanjemålingene:

  • Vi markedsførte Norge godt, men fikk ikke godt nok frem det regionale aspektet og fjord og Fjord Norge kom ikke like tydelig frem i assosiasjonskartet. Det er naturlig, siden dette var et fellesprosjekt med Visit Norway og konseptet «Springfulness» stod i sentrum av kommunikasjonen.
  • Vi ser at et kampanjekonsept som «Springfulness» ikke fungerer like godt i alle markeder. USA forstår og liker det, men det oppfattes mindre positivt i UK og Tyskland. Vi må i større grad kunne tilpasse kampanjebudskap til ulike markeder. Kjennskapet til regionen er også ulik i markedene og det påvirker hvordan de oppfatter budskapet.
  • Det tar tid å bygge en ny sesong. Kampanjen forsteker viktige assosiasjoner for Fjord Norge, men å bygge kjennskap til at vi er «den perfekte vårdestinasjonen» tar tid. Det understreker behovet for å jobbe langsiktig med våre prioriterte satsingsområder.

God pressedekning fra regionen

Vi fikk også gode presse-resultater gjennom vårens Springfulness-tur, som gikk til Sognefjrod, Hardanger og Voss. I samarbeid med Innovasjon Norge gjennomførte vi en gruppe-pressetur for journalister fra USA, Italia, Spania og Frankrike. De umiddelbare resultatene er: 

  • Artikkel i Forbes, med 24.000.000 unike månedlige besøk
  • Artikkel i Il Messagerro +5 aviser, med 2 300 000 unike månedlige besøk
  • Artikkel i Yonder, med 450.000 unike månedlige besøk

Vi venter på flere resultater fra Italia, og slike turer gir oss ofte resultater langt frem i tid.

To visningsturer med vår-tema

Springfulness ble også et viktig tema for bransjebearbeidelse, og vi hadde to gruppeturer med tema Våropplevelser i Fjord Norge.

En av visningstturene var en pre-tur til NTW, som gikk til Ålesund og Sunnmøre og Nordvest. Der hadde vi med oss 15 turoperatører som fikk oppleve våren på Nordvestlandet, og vi hadde en visningstur for 9 turoperatører som fikk oppleve våren i Fjord Norge og Hardanger, Voss og Sognefjord. I tillegg var Springfulness og våropplevelser i Fjord NOrge et tema på vårt arrangement i Hamburg, som var et samarbeid med Harmonien Widerøe og Havila. 

Topics: Markedsføring, Innsikt