Fjord Norges bransjeblogg

Våren i fokus - slik sprer vi trafikk til skuldersesongene

Britt Dalland
Posted by Britt Dalland on 28.mar.2023 13:39:21
Fjord Norge jobber aktivt med å spre trafikken med tilreisende i både tid og sted. Vi har et ekstra fokus på å løfte de såkalte skuldersesongene vår og høst gjennom vårt satsingsområde "Sesongutvidelse". 

Våren på Vestlandet er kanskje den aller fineste tiden å komme til regionen vår på. Likevel er det altfor få internasjonale gjester som velger å besøke oss på denne tiden av året, og det ønsker vi å gjøre noe med.  

Fjord Norge gjennomførte i 2022 vår første dedikerte vårkampanje, og lanserte sammen med Visit Norway begrepet «Springfulness».  Vi gjentar suksessen, og sammen med fylkene, destinasjonene og viktige kommersielle partnere løfter vi nå en ny og større Springfulness-kampanje ut i markedene.  

«Springfulness» vekker følelser

Konseptet Springfulness får frem hvordan våren i Fjord Norge vekker alt til liv, både naturen og menneskene som lever her. Vi skal vise at våren er en spennende og attraktiv tid å besøke regionen – og en tid på året som påvirker oss på mange måter.  Våren i fjordlandskapet byr på ettertraktede opplevelser for både de eventyrlystne og de lekne; grønt i fjordene, snø på fjellene, de store fossefallene, fruktblomstring og lykkelige vestlendinger. Vi gir folk en grunn til å velge oss om våren.  

Vi har valgt Tyskland, Storbritannia og USA som hovedmarkeder for kampanjen. Disse markedene er valgt basert på god tilgjengelighet, vi ser at interessen for Norge og Vestlandet er stort i disse markedene, og vi bygger videre på markedsinnsatsen fra 2022. 

Utvider målgruppen

Millienials (30+) ble valgt som hovedmålgruppe da konseptet ble utviklet, men vi ser at konseptet også appellerer til en eldre målgruppe. Vi har derfor utvidet målgruppen også til å omfatte par 50+, som gjerne reiser på denne tiden. Kommunikasjonen har behovssegmentet «de eventyrlystne» som primær målgruppe, og sekundærmålgruppen er «de lekne». Se her for mer informasjon om segmentene.  

Sånn tar vi det ut

Kampanjen er heldigital, med fokus på video, displayannonser, sosiale mediekanaler og søkemotormarkedsføring. Den blir gjennomført via Sojern, som er et medie- og dataselskap spesialisert på reiseliv. Våre kommersielle partnere har egne salgskampanjer, som er knyttet til hovedkampanjen. Visit Norway bidrar også i samme markeder med å løfte Springfulness-filmene gjennom sitt mediebyrå og sine kanaler i «Show-Tell»-fasen. Fjord Norge er med på «Sell»-delen av Visit Norway sin kampanje. 

PR-og presseturer med fokus på vår og «Springfulness» 

Springfulness er et konsept som enkelt kan tas ut på ulike måter, og vi har mulighet til å formidle historier gjennom norske og utenlandske medier som gir en smakebit på den helt spesielle følelsen av å være tilstede akkurat når naturen våkner opp etter vinterdvalen. Disse historiene vet vi skaper oppmerksomhet fordi forvandlingen i naturen gir ekstra oppmerksomhet til noe veldig mange allerede har en sterk interesse for. I fjor arrangerte vi presseturer til Fjord Norge med Springfulness-tema, og det skal vi gjenta i år. Det samme gjelder pressemeldinger og nyhetsmeldinger som viser hvordan Springfulness preger de som kommer på besøk, og de som bor her.

Sammen med Visit Norway, Visit Hardangerfjord, Visit Voss og Visit Sognefjord, arrangerer vi en pressetur for en gruppe med journalister fra land som UK, USA, Nederland og Tyskland, som allerede har meldt interesse for å besøke regionen vår. I tillegg vil Springfulness-budskapene prege en rekke av de individuelle presseturene rundt temaet, og vi får besøk av journalister som skal skrive for medier som Lonely Planet, Forbes, National Geographics og flere større mediehus i de utvalgte markedene våre. På presseturene er vi opptatt av å vise sammenhengene og finne koblingene mellom naturen og kultur, historie og hvordan vi lever livene våre her i vest. Det har helt klart skjedd en endring med etterspørselen fra utenlandske medier, og journalister er i stadig større grad opptatt av det som ligger bak vårt vakre ytre.

Vi er selektive når vi inviterer presse og influensere, og prioriterer de mediene som trekker oss i riktig retning med tanke på våre strategiske mål. Pressearbeid er relasjonsbasert arbeid, og vi jobber tett med transportører som flyselskap og fergeselskap, som har verdifull kompetanse og kontakt med mediene i de markedene de opererer i. Samtidig trapper vi stadig opp kommunikasjonen gjennom presse- og nyhetsmeldinger for å belyse tema som er viktig for oss. I sum er målet at målgruppene skal få opp øynene for Fjord Norge som en foretrukket destinasjon om våren, fordi vi kan tilby noe som de ikke kan oppleve noe annet sted.    

Turoperatørene er også interessert i å sende turister til oss om våren 

Springfulness er et konsept som lett kan tas ut i alle våre møter med internasjonal reisebransje. Vi har stort fokus på sesongforlengelse i salgssamtaler, på workshops, events, i oppfølgingsmailer og i B2B nyhetsbrev.  

 11

Denne våren inviterer vi i samarbeid med Innovasjon Norge til en visningstur med temaet "Spring makes you happy. Spring adventures in Hardangerfjord, Voss and Sognefjord region".

På vårt kundearrangement for turoperatører, samarbeidspartnere og presse i Hamburg 14. februar, løftet vi frem hva som er spesielt å kunne oppleve om våren i Fjord Norge.

Bilde2

Kampanjen går over til høst i løpet av sommeren og vil ha fokus i samme markeder. 

 

Topics: Fjord Norge AS