Fjord Norges bransjeblogg

Skal bli internasjonalt ledende regionmerkevare

Stein Ove Rolland
Posted by Stein Ove Rolland on 30.nov.2022 13:23:20

Med en ny og oppdatert merkevarestrategi har vi ambisjoner om å gjøre «Fjord Norway» til en internasjonalt ledende regionmerkevare. En arbeidsgruppe med representanter fra destinasjonsselskaper og næringsaktører har jobbet frem en oppdatert strategi som bygger på vekst og bærekraft for reiselivet på Vestlandet.

Vi nærmer oss et nytt år. Og selv om vi er i en tid preget av usikkerhet, så ser vi muligheter for Vestlandet.

For vi har det folk ønsker seg mer av framover. Trenden med orientering mot bærekraft, sunnhet, kvalitet, «det lokale», sosiale øker. Interessen for ansvarlige og autentiske reisemål og tilbydere forsterkes. Og pandemi og klimaendringer medfører trolig at flere turister søker seg nordover. Mot kjøligere klima, renere luft, bedre plass og trygge rammer.

En merkevare for fremtiden

Mange av de utviklingstrekk vi ser internasjonalt kan bli til våre muligheter, men vi må rigge oss til slik at vi kan utnytte disse - på en måte som gir varig verdi for næring, samfunn og miljø.

I lys av disse endringstrekkene har Fjord Norge og representanter fra destinasjoner og næring jobbet i en felles arbeidsgruppe med å oppdatere regionens felles merkevarestrategi «Fjord Norway» for best mulig å treffe fremtidsrettede markedsdrivere.

Vi er overbevist om at Vestlandet har kvaliteter som vil bli enda mer attraktive i prioriterte markeder og som kan bidra til økt konkurransekraft for hele regionen.

Det er grunn til å tro at jobbreiser kommer til å stabilisere seg på et noe lavere nivå enn før pandemien. Digitale verktøy og møteplasser kommer til å erstatte en del av jobbrelaterte reiser.

Men folks private reiselyst har tatt seg raskere opp og ligner et mønster vi så før pandemien. Ferie- og fritidsreisende kommer trolig til å øke i betydning for reiselivsnæringen framover, både norske og internasjonale.

Tydelig og spiss for å løfte bredt

Vekst og bærekraft er sentrale stikkord for merkevarebygging av Vestlandet. Reiselivet i regionen er opptatt av at bærekraft blir en enda mer sentral faktor i utvikling og markedsføring. Vår unike natur i vest må kobles mot den fremtiden vi er i ferd med å møte. Der nytelse og livsglede, med verdensledende gastronomi og kultur må forvaltes og utvikles med ansvarlighet og fremtidsrettede, innovative samfunnsløsninger.

Det legges et høyt ambisjonsnivå for merkevaren. Det er enighet i arbeidsgruppen at «Fjord Norway» har forutsetninger for å bli en internasjonalt ledende regionmerkevare - attraktiv, bærekraftig, aktuell og unik.

Det er videre enighet i gruppen om at merkevaren må være «tydelig og spiss for å løfte bredt».

Fjorden er vår grunnstein og bærebjelke. Den er en innarbeidet assosiasjon, er relevant ift renhet, naturlighet, bærekraft og er vår viktigste USP. Men fjorden må «fremtidsrettes» og aktiviseres.

Det fremtidsrettede Vestlandet

I møte med vestlendingene, det unike landskapet, aktivitetene, kulturtilbudet, matopplevelsene og vår historie, skal den besøkende bli en del av Vestlandet. Vestlandet er rent, friskt og naturlig. Vestlandet er en progressiv region preget av en uvanlig skaperkraft inspirert av kontrastene og de naturgitte forutsetningene.

En effekt av klimaendringene er at sommermånedene sør i Europa og andre deler av verden kan bli mindre attraktive som følge av ekstrem varme, tørke, skogbranner og brun natur. Dermed er det som vi lenge har betraktet som en posisjoneringsmessig ulempe (vær og klima), i ferd med å bli en konkurransefordel. Det er vesentlig at vi håndterer denne utviklingen på ansvarlig vis. Vi skal ikke posisjonere oss i lys av utfordringer andre steder i verden. Klimaendringene skjer her også, og vi deler samme klode.

Men dette gir oss en mulighet til å vise frem naturen vår, la andre ta del i den og samtidig vise hvordan vi skåner den og forvalter den med respekt. Og hvordan vi gjør det i et langsiktig perspektiv gjennom nye løsninger, innovasjon, teknologi og sirkulær forståelse for natur og opplevelser som ressurs. Det fremtidsrettede Vestlandet.

Styrker attraksjons- og konkurransekraften

Kjerneoppdraget til merkevaren og fellesaktiviteter gjennom Fjord Norge er å styrke attraksjons- og konkurransekraften for reiselivet. Men for å styrke regionens attraktivitet er det hensiktsmessig å koble sammen innhold fra Vestlandet også utover reiseliv. Dette til fordel både for reiselivsnæringen og andre relevante næringer. Reiseinspirasjon vil også i fremtiden relateres til natur og kultur, men også til vårt samfunn, levesett og hva som skapes og skjer på Vestlandet.

Konkurransesituasjonen internasjonalt og nasjonalt er betydelig og vi må jobbe langsiktig og systematisk med hvordan vi utvikler et attraktivt og bærekraftig reiseliv. En av de største utfordringene er å «strekke sommersesongen lengst mulig i begge ender» og å bygge vinteren som en ny sesong. Det er det et marked for. En undersøkelse utført av Epinion på oppdrag av Fjord Norge AS viser stor interesse blant målgruppene for det vi har å tilby, men at de ikke har kjennskap og kunnskap om det.

Samarbeid for et sterkt Vestlandet

Vestlandet har over tid opplevd mindre nasjonal støtte og samarbeid til markedsarbeidet. Vi på Vestlandet må stå sammen og løse oppgavene, både når det gjelder forbrukermarkedsføring, salgsaktiviteter overfor internasjonale turoperatører og aktiviteter overfor internasjonale medier.

Vestlandet er en kraftfull og tilgjengelig region med unike kvaliteter og muligheter for å bygge posisjon og etterspørsel blant prioriterte målgrupper. Reiselivet i denne regionen har lang tradisjon med å jobbe samlet og godt om å løse store oppgaver - og det skal vi gjøre mer av fremover slik at flere verdifulle gjester velger Vestlandet - året rundt.

 

Topics: Trender, Fjord Norge AS, Strategi