Fjord Norges bransjeblogg

Vi lanserer kampanje for å tiltrekke turister til våren i Fjord Norge

Linn Totland
Posted by Linn Totland on 07.des.2021 12:17:39

Sammen med Visit Norway har Fjord Norge og flere av destinasjonene jobbet sammen med byråene Trigger og Motion Blur for å lage et kampanjekonsept for å tiltrekke besøk på våren til Fjord Norge regionen.   

Sommeren står for den største andelen av alle kommersielle overnattinger i regionen vår. For et bærekraftig reiseliv må vi jobbe mot et helårlig reiseliv. Å utvide sesongen til å inkludere vår og høst er det første steget for å få bedre lønnsomhet i næringen. Vårt satsingsområde «Sesongutvidelse» har fokus på å få flere gjester til regionen vår og høst. Sammen med Innovasjon Norge og destinasjonene har vi allerede tatt fatt i høstsesongen og inviterte i 2019 tre gjester fra storbyene London, Paris og New York for å få en pause fra storbyene de bor i og for å oppleve Fjord Norge-regionen om høsten. Kampanjen «Break from the great» har tross pandemi vært ute og jobbet i en rekke markeder for å bygge kjennskap om opplevelser i det høstkledde fjordlandskapet.  

Våren i fjordlandskapet byr på ettertraktet opplevelser for både de eventyrlystne og de lekne; grønt i fjordene, snø på fjellene, de store fossefallene, fruktblomstring og lykkelige vestlendinger. Det er likevel den jevne oppfatning at sommeren er den beste tiden å besøke oss. Vi må gi folk en grunn til å velge oss på våren. Innsikt viser at Millienials 30+ er de som kommer til å være først med å reise etter pandemien og derfor er de valgt som hovedmålgruppe. Kommunikasjonen har behovssegmentet «de eventyrlystne» som primær målgruppe, og sekundærmålgruppen er «de lekne». Se her for mer informasjon om segmentene.  

I første omgang vil vi konsentrere oss om å nå disse segmentene i nærmarkedene; Tyskland, Nederland, Storbritannia, Sverige, Danmark. I tillegg vil kampanjen lanseres i USA, for å løfte oppmerksomhet rund de nye flyrutene til regionen. Kampanjen vil starte i januar og jobbe aktivt opp mot våren 2022. Vi må selvsagt ta et forbehold om utviklingen i pandemien og eventuelle endringer av reiseråd. 

Kommunikasjonskonseptet får frem hvordan våren i Fjord Norge vekker alt til liv, både naturen og menneskene som lever her. Vi skal vise at det er spennende tid å besøke regionen – og en tid på året som påvirker deg på mange måter og som man kun kan oppleve her om våren. Vi kan ikke distribuere kommunikasjonskonseptet før det lanseres, men dersom du ønsker å vite mer kan du ta kontakt med Linn Totland.   

Vi ønsker gjerne å ha flere kommersielle aktører med i kampanjen, slik at flest mulig skal få effekt av aktivitetene våre. Dersom du ønsker synlighet på Fjord Norge sine kanaler i forbindelse med denne kampanjen, ta kontakt med Britt Hege Karlsen 

Som en del av kampanjeplanen tilbyr Visit Norway remarketing muligheter slik at du som bedrift kan bli med å koble på salgsutløsende tiltak. Les mer om dette her eller ta kontakt med Sandra Olsson – Key account Manager i Visit Norway.   

 

 

 

Topics: Markedsføring