Fjord Norges bransjeblogg

Vestlandet - en europeisk vinterdestinasjon?

Marianne Johnsen
Posted by Marianne Johnsen on 12.feb.2021 12:30:42

Vestlandet har et stort potensial som europeisk ski- og vinterdestinasjon. Det viser innsikt Innovasjon Norge har hentet inn. Det er en av grunnene til at flere ski destinasjoner på Vestlandet og Fjord Norge de siste ukene har presentert ski- og vinteropplevelser til 60 turoperatører i det europeiske markedet.

Innovasjon Norge la i november 2020 frem en rapport som viser at det er store muligheter til å utvikle ulike ski- og vinteraktiviteter i Norge. De slår fast at det er mellom 80 og 100 europeiske turoperatører som har potensiale nok til å utvikle vinterreiser til Norge. Samtidig viser rapporten at turoperatørene har lite kunnskap om våre ski- og vinterprodukter.

På bakgrunn av bl.a denne rapporten og annen markedsinnsikt, har Innovasjon Norge derfor satt i gang et arbeid for å løfte kunnskapsnivået og inspirere turoperatørene til å vurdere Norge som en vinterdestinasjon for deres reiseprogrammer. Her har Vestlandet en sentral rolle med sine unike muligheter for ski-, snø- og vinteraktivitet til fjells og på fjorden. Vi i Fjord Norge mener det er viktig å ta en posisjon i forhold til B2B og vintermarkedene, fordi vi tror at pandemien har skapt et oppdemmet reisebehov som kan bli utløst høsten 2021 og vinteren 2021/22. Da blir neste vintersesong viktig!

Digitale visningsturer
For å øke kunnskapen hos de ulike europeiske turoperatørene om Norge og Vestlandet har det de siste 14 dagene vært gjennomført en rekke ulike tiltak, der Fjord Norge og våre ski destinasjoner har fått muligheten til å vise seg fram. I begynnelsen av februar ble det gjennomført to digitale visningsturer for turoperatørene. Dette var nybrottsarbeid for alle som deltok, og den aller første digitale visningsturen som er gjennomført i regi av Innovasjon Norge med Fjord Norge og våre partnere. Den digitale visningsturen skulle vise mulighetene og inspirere kundene til å ville vite mer og gå mer inn i detaljer i sine workshopsmøter 1:1 workshopen uken etter. Når Fjord Norge fikk muligheten til å være vertskap for to digitale visningsturer, var det derfor naturlig kun å invitere med seg ski destinasjonene i vår region som hadde meldt seg på Innovasjon Norge sin Ski Workshop.

FAM trip

Foto: Fra Fjord Norge studio på Grand Hotel Terminus på visningsturene.

Den ene turen hadde fokus på Bergen, Voss og Sognefjorden. Her fikk Visit Bergen, Voss Resort / Voss Gondol, Myrkdalen / Flåm, Visit Sognefjord, Uteplassen, Sogndal Skisenter Hodlekve og Breogfjell vist seg fram. Hele 19 turoperatører lot seg begeistre av alt det flotte og gøyale som de viste fram, de ga alt, noen hoppet til og med i vinterfjorden på Nordnes i Bergen!

Den andre turen viste tilbudene i nordre del av Fjord Norge. Visit Nordvest, Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Loen Active, Contrast Adventure, Uteguiden, 62 nord og Offbeat Adventures bidro med godt innhold i strålende vintervær.
22 turoperatører fikk se Vestlandet fra sin aller beste side!

Nyttig erfaring
Underveis gjorde vi oss mange nyttige erfaringer med de digitale visningsturene. Selv om dette var for en pilot å regne, ble det ganske raskt klart at den tekniske riggen ikke var optimal, og dette medførte at vi fikk en del utfordringer underveis i sendingene som gikk LIVE. Dette til tross for at vi kjørte test-sendinger dagene i forveien. Her har vi i Fjord Norge gitt våre tilbakemeldinger slik at «piloten» blir godt evaluert og at vi unngår de samme utfordringene ved neste korsvei. Innholdsmessig var sendingene veldig fine og de viste frem mangfoldet i det unike vi sammen kan tilby på ski- og vinteropplevelser i vår region.

Vi ønsker å takke alle aktørene som både leverte godt innhold og som stilte opp på svært kort varsel. For det hører med til historien at vi fikk kun tre uker på å forberede oss, og det ble en stor rigg som skulle koordineres og landes. Vi hadde heldigvis tidenes solskinnsdager, perfekte vær- og snøforhold. Det ble en magisk tur i Winter Wonderland Fjord Norge!

Her er noen smaksprøver på innholdet som ble vist frem i våre to digitale visningsturer:

Offbeat Adventures
Visit Bergen
Loen

Gode tilbakemeldinger
Tilbakemeldingene fra turoperatørene som deltok på de digitale visningsturene har vært mange og de har vært gjennomgående gode. Vi har klart å løfte kunnskapsnivået og stimulert nysgjerrigheten hos dem. Og ikke minst, de fikk drømme seg bort og fikk et kjærkomment «møte» med mange av sine samarbeidspartnere.

Webinar og workshop
De digitale visningsturene ble fulgt opp med et Ski Fjord Norway webinar. Her fikk 17 turoperatører inngående informasjon om tilbudene for alpint, langrenn, topptur og andre vinteraktiviteter. De lot seg virkelig inspirere av de mange flotte filmene vi har fra vinterdestinasjoner i vår region. Tilbakemeldingene fra deltakerne var også her «tommel opp».

Denne uken har de samme skidestinasjonene og Fjord Norge deltatt på Ski Workshop i regi av Innovasjon Norge. En-til-en møtene har gitt mange nyttige samtaler som vi håper skal bidra til at Vestlandet blir en del av vinterprogrammene til eurpeiske turoperatører. Tilbakemeldingene er at kombinasjonen fjord, fjell og by er en spennende – også for de europeiske vintermarkedene.

Til slutt, en liten og nyttig erfaring jeg har gjort meg i løpet av disse ukene:
Randonee-ski er et helt fremmed produkt for flere turoperatører. De vet ikke en gang hva de er, det er noe vi skal ta tak i!

 

Topics: Trender, Internasjonalt bransjearbeid