Fjord Norges bransjeblogg

Vekst i antall gjestedøgn fra januar til april

Stein Ove Rolland
Posted by Stein Ove Rolland on 10.jun.2024 10:22:30

For hele Vestlandet var det en økning på 6% i kommersielle gjestedøgn for perioden januar til april, sammenlignet med samme periode i 2023. Norske gjestedøgn økte med 3%, mens de utenlandske gikk opp hele 26% sammenlignet med året før.

Sammenlignet med januar-april 2019, er det i år 16% flere utenlandske kommersielle gjestedøgn i regionen. 

Ser vi på hvert av fylkene, har Møre og Romsdal totalt 3% flere kommersielle gjestedøgn, og all veksten kommer fra utenlandske overnattinger (+28%). For Vestland fylke var 7% flere gjestedøgn totalt, med 2% økning i norske og 30% flere utenlandske overnattinger.  I Rogaland var det samlet sett en oppgang på 10% i perioden januar-april sammenlignet med 2023, hvorav utenlandske gjestedøgn økte med 21%, mens norske overnattinger gikk opp 9%.

USA, UK og Tyskland vokser mest

For hele Vestlandet sett under ett, er det spesielt Storbritannia (+23% mot 2023), USA (+17%) og Tyskland (+26%) som driver denne positive utviklingen. USA er hele 56% opp sammenlignet med siste normalår før pandemien (2019). Fra Tyskland har økningen vært på 42%, mens Storbritannia økte med 12%.

Sammen med destinasjoner og aktører på Vestlandet har Fjord Norge de to siste årene gjennomført en rekke markedsaktiviteter i disse markedene spesielt, med mål om å utvikle etterspørsel og trafikk utenom sommersesongen. Det er gledelig å se at effektene av arbeidet kommer i form av flere besøkende både vinter og vår.

Mer om overnattingsstatistikken finner du her

Utvikling i luftfarten

Avinor gjennomfører kontinuerlig en omfattende Reisevaneundersøkelse blant reisende på sine lufthavner. Den gir godt innblikk i utvikling over tid på blant annet formål med reisene. For perioden januar til april i år, viser Reisevaneundersøkelsen at av de internasjonale flyvningene, hadde 52% ferie- og fritidsreise som formål med turen. Det er 3% høyere andel enn samme periode i 2019 (før pandemien). Andelen som reiste med formål forretningsreiser, utgjorde i 2019 28%, mens andelen i denne perioden er 25%.

 Av de internasjonale reisene til og fra Ålesund lufthavn var andelen ferie- og fritidsreiser 52%. Det samme er det ved Bergen lufthavn, mens andelen utgjorde 38% ved Stavanger lufthavn.

 I sine aktuelle prognoser (pr juni 2024), estimerer Avinor at trafikken på deres lufthavner vil være på 50,8 millioner passasjerer i 2024. Det er noe høyere enn tidligere prognose, og det er spesielt internasjonal trafikk som forklarer økningen i form av høyere etterspørsel og at flere flyselskaper øker kapasiteten på Norge. Sammenlignet med 2023 vil det i år være 7% mer setekapasitet mellom Norge og utlandet. Kapasitetsveksten (antall seter) fra Bergen lufthavn til utlandet er på 9% og for Stavanger 2%. Ved Oslo lufthavn er den på 6%.

For 2025 estimerer Avinor at flytrafikken vil vokse til totalt 52,1 millioner passasjerer, drevet av høyere innenlands- og utenlands etterspørsel, økning i setekapasitet og sterkere økonomiske utsikter her til lands og internasjonalt.

Topics: Innsikt