Fjord Norges bransjeblogg

Markedsarbeidet i 2023: Tydelig retning i turbulente tider

Britt Dalland
Posted by Britt Dalland on 02.des.2022 10:46:25

2022 er på hell og vi i Fjord Norge er, sammen med destinasjonene, godt i gang med å planlegge for aktiviteter i 2023. 2022 ble tross alt et godt år for reiselivet, både internasjonalt og her i Fjord Norge regionen. Det var en stor oppdemmet reiselyst, alle ville reise, koste hva det koste ville.

Fjord Norges markedsarbeid følger våre overordnede strategiske mål, som tar med seg viktige føringer fra Scenario 2030, med visjonen «Attraktivitet gjennom Bærekraft».

Vi jobber mot målgrupper som skal gi lenger opphold og økt lokal verdiskaping.

Våre kampanjeaktiviteter skal bidra til å spre trafikk i tid og sted og bidra til helårsturisme. Vi jobber tett med transportører til lands, vanns og i luften for å utnytte tilgjengeligheten til regionen Vi skal hjelpe kunden med å ta bærekraftige valg når de er i regionen Dette er et behov vi ser etter pandemien og dette er et særlig fokus på vår nye nettside og i reiseplanleggeren.

Det mest bærekraftige vi kan gjøre er å jobbe mer effektiv sammen, utnytte ressursene og samarbeide om gode løsninger.

Forventningene til 2023 er preget av usikkerhet.

Eurosonen vil fortsatt preges av høy inflasjon og nye prognoser indikerer høy inflasjon i første halvår av 2023. Man forventer moderat eller negativ vekst i flere markeder.

Høye levekostnader, drevet frem av høye energipriser har vært et hett tema i Europa fra sommeren 2022 og dette tar vi med oss videre inn i 2023.

Hvordan vil økonomisk usikkerhet påvirke reisemønsteret i 2023?

Innovasjon Norge sitt siste Reisebarometer, som ble gjennomført i september, sier litt om dette. Dette kan lastes ned i sin helhet her.

Rundt 50 % av respondentene sier at de vil velge billigere reisemål eller bruke mindre penger på reiser fremover. En naturlig konsekvens er at vi til neste år vil se mer av camping, bobil og feriehusgjester i regionen.

Hele 35 % vil ferie mer i eget land og vi håper at det vil gjelde også nordmenn, som velger ferie i eget land og særlig på Vestlandet.

14 % vil reise på færre, men lenger reiser. Det betyr fokus på hovedferien og denne gruppen kan bli viktig for vår region, som ønsker lenger opphold og større verdiskaping.

Når vi ser disse tallene er det viktig å huske at Norge representerer kun 2 % av feriereisene i de fleste av våre nærmarkeder i Europa. Norge er ferieland for en smalere målgruppe, vi oppfattes som et relativt kostbart land å feriere i og våre kunder er ikke de som først blir påvirket av den krevende økonomiske situasjonen.

Hvordan påvirker dette våre målgrupper

Reisebarometeret viser at det er noen målgrupper er mindre påvirket enn andre.

Det gjelder særlig 50 + segmentet – ofte de vi har kalt det grå gullet.

De er ferdig med etableringsfasen og har dermed en mer stabil økonomi.

Fjord Norge vil dermed ha mer fokus på denne målgruppen i arbeidet mot 2023.

Segmentstudien fra Innovasjon Norge er forsatt med oss, men vi må innenfor disse segmentene finne de målgruppene som både blir her lenger og vil skaper mer lokal verdiskaping. Vi ønsker også gjester som kommer utenfor høysesong og som bidra til sesongforlengelse. Vi har et særlig fokus på de som velger kommersiell overnatting og bruker penger på aktiviteter og attraksjoner.

Vi skal aldri glemme å rekruttere for fremtiden, men på kort sikt må fokus være de som kan reise kommende år.

Hvor henter vi gjestene fra

Vestlandet er attraktivt, og vi får gjester fra hele verden, men våre ressurser bruker vi mest i våre nærmarkeder i Europa.

Fjord Norge regionen er attraktiv blant viktige målgrupper i USA. De amerikanske turistene er viktig for regionen, de blir lenger og vi vet at for mange av våre hoteller er denne gruppen svært viktig.

Sesongutfordringen vår er stor og kan ikke løses alene av nærmarkedene. Da må vi se til utvalgte oversjøiske markeder i vårt B2B arbeid. Vi har fokus på utvalgte målgrupper, som vil være lenger og legger skaper større lokal verdiskaping.

Tilgjengelighet er essensielt for at vi lykkes – og vi jobber sammen med både rederiene og flyselskapene og vi har et svært godt samarbeid med Avinor. Det er særlig viktig for oss at vi jobber med de aktørene som jobber med helårsruter. Vi velger geografiske områder for markedsføring der vi har god tilgjengelighet. Tilgjengelighet gjør oss både attraktiv og aktuell.

Marketing i 2023

Vi forvalter merkevaren Fjord Norway. Vi ønsker at både destinasjonene og næringen skal føle et sterkt eierskap til vår felles merkevare, derfor skal vår oppdaterte profil og merkevareplattform være lett å bruke og lett å ta eierskap til. Den oppdaterte merkevareplattform vil gi retning til vårt markedsarbeid og vil være med å forsterke og tydeliggjøre kommunikasjonen vår.

Bilde2-1

Fjord Norge vil være aktiv med kampanjeaktiviteter hele året. Vi jobbe tett med destinasjonene for å utarbeide både kampanjeplaner og innhold i kampanjene.

For bedrifter som ønsker å være med i fellesaktiviteter, kontakt ditt lokale destinasjonsselskap for mer informasjon.

Årshjulet viser oversikt over våre viktigste markedsføringaktiviteter året rundt.

Bilde1-Dec-02-2022-09-43-30-5954-AM

Vi jobber med noen hovedsatsingsområder som tar utgangpunkt i sesongene. Innenfor disse satsingsområdene jobber vi både med kampanjer, presse/PR og bransjebearbeidelse.

Sesongutvidelse:

Å øke antall besøkende vår og høst er vår mest lavt hengende frukt for å kunne øke lønnsomheten i reiselivet. Vi må løfter frem fordelene med å komme på vår og høst. Det være seg været, fruktblomstringen, festivaler, matopplevelser, natur og kultur. Konseptet «Springfulness» viser hvordan Vestlandet kommer til liv om våren og vil bli brukt i kampanjer også i 2023. Vi henvender oss til de målgruppene som ønsker å reise utenom hovedsesong.

Sommer:

Dette er vår hovedsesong og vårt fokus er å øke verdiskapingen og lønnsomheten i denne sesongen. Vi har fokus på lenger opphold i regionen og vi ønsker å spre trafikk i hele regionen. Vi vil både jobbe med målgrupper med høyere verdiskaping og lange opphold, samt at vi i kommunikasjonene vil løfte frem våre gjemte perler, både i fjordene og langs kysten.

Vinter:

Skal vi skape helårsarbeidsplasser er det essensielt at vi satser på vinter på Vestlandet, både med og uten ski på beina.

Vi vet fra vinterundersøkelsen, som Fjord Norge gjennomførte i 5 land, at potensialet er stort og kjennskapen lav. Vi må øke kjennskapen til regionen og de spennende opplevelsene vi kan tilby i vinterhalvåret. Vi har i første omgang fokus på de regioner som har åpent og som har tilbud for individuelt reisende. Vi har etablert et godt samarbeid med Nord Norsk Reiseliv og Widerøe– for å løfte kombinasjonen Fjord & Nord.

Adventure:

Adventure turisten bidra til helårsturisme og det er kanskje vår mest bærekraftige turist. Adventure segmentet har vokst de siste 10 årene og etter pandemien ser denne veksten til å fortsette. Vi har i regionen fantastiske adventure bedrifter, som er proffe og som tar med våre internasjonale gjester på guidede opplevelser.

Vi jobber med nisje turoperatørene – og vil jobbe sammen med destinasjonene for å finne gode turoperatører i dette segmentet.

Pressearbeidet i 2023

Før pandemien hadde vi 600 journalister som var på tur per år. Dette var nok ikke bærekraftig og vi har tatt noen valg. Endring i medieverden med tøffere tider og mer frilansere, gjør at vi jobber på andre måter. Vi har fokus på kvalitet fremfor kvantitet.

Vi jobber med Innovasjon Norge – men de mangler ressurser i markedene. Derfor har vi etablert gode samarbeid med både rederier, flyselskaper og byråer i utvalgte markeder.

Vi jobber aktivt med pressemeldinger og nyhetssaker gjennom MyNewsdesk.

Bransjearbeidet i 2023

Bransjebearbeidelse er fortsatt en viktig oppgave for Fjord Norge. Turoperatørene er en viktig salgskanal for oss. Pandemien viste hvor viktig disse aktørene er for oss – fordi de gir kunden en trygghet og forutsigbarhet.

Nye undersøkelser viser at turoperatørene sin posisjon i den viktige målgruppen 50 + står sterkt. Derfor blir de en viktig partner for å nå denne målgruppen.

De gode turoperatørene foredler og setter sammen turer i regionen. Dette senker terskelen for at vi som region faktisk blir valgt, siden mange ser på Norge og Vestlandet som komplekse reisemål.

Fjord Norge vil sammen med destinasjonene jobbe målrettet med etablerte og nye turoperatører som kan bidra til våre mål om lenger opphold, større verdiskaping, sesongutvidelse og helårsturisme.

Alt Fjord Norge gjør skal bidra til å styrke Vestlandet sine konkurransemuligheter,
til økt attraktivitet og bidra til et mer bærekraftig reiseliv

 

Topics: Markedsføring, Fjord Norge AS