Fjord Norges bransjeblogg

Stor interesse for Vestlandet blant internasjonale operatører!

Marianne Johnsen
Posted by Marianne Johnsen on 17.des.2021 15:28:20

La det ikke være noen tvil, interessen for Vestlandet blant internasjonale turoperatører og reisebyrå er stor! I Fjord Norge legger vi stor vekt på å bearbeide disse salgsleddene direkte og gjennom incoming-leddet. I 2021 har vi deltatt digitalt og fysisk på en lang rekke workshops, webinarer og e-møter over hele verden. Aktivitetsnivået har vært svært høyt for å holde denne regionen «top of mind» hos etablerte og nye relasjoner internasjonalt.

Scenario 2030 og målene for et bærekraftig reiseliv gir naturlig retning for bransjearbeidet og er en bærebjelke i våre salgssamtaler. Operatørene gir gode tilbakemeldinger på bevisstheten vi har om mer bærekraft i form av økt oppholdstid og mer lokal verdiskaping, hele året. 

Vi møter turoperatører som allerede selger reiser til regionen, og nye operatører som ikke har Norge eller Fjord Norge i sin portefølje. I samtalene er det viktig å introdusere nye produkter, inspirere til sesongutvidelse og spre trafikken mer i regionen, men også bidra til å øke kunnskapen om regionen, spesielt i samtaler med nye operatører.

Flere av destinasjonene på Vestlandet har også deltatt aktivt på noen eller flere av de samme møteplassene, enten hver for seg eller sammen med oss, og jeg er mektig imponert over hvordan de selger sine destinasjoner. Både destinasjoner og aktivitetstilbydere har vært fantastiske å ha med seg på digitale visningsturer og møteplasser. Dedikerte, flinke folk som gir alt, hele tiden - også på skjermen! Få andre regioner i landet har vært like proaktive i det internasjonale bransjearbeidet som det aktørene i denne regionen har vært direkte, via destinasjoner eller oss i Fjord Norge. 
Skjermbilde 2021-12-17 kl. 14.09.39
Bilder: fra ulike b2b aktiviteter i 2021.

Naturlig nok ble det ikke så mange fysiske visningsturer i 2021,
 men da Visit Norway etablerte en plattform for digitale visningsturer i vinter, meldte vi oss raskt på til å være med på satsingen. I år har Fjord Norge, destinasjoner og aktører fra vår region vist fram opplevelser i verdensklasse på Ski og Vinter, og under Norway Insights «paraplyen» på temaene Travel Green, Travel Slow, Exclusive Experiences, Culture & Food, Adventure og Christmas.

Endelig fysisk visningstur igjen!
Etter 21 måneders «tørke», ble vi endelig vertskap for en fysisk visningstur igjen denne høsten. Sammen med Region Stavanger, Ryfylke, Hardangerfjord, Sunnhordland, Visit Bergen og Innovasjon Norge, fikk var jeg vertskap for seks internasjonale (europeiske) turoperatører. Temaet var «kultur» og operatører fra Spania, Frankrike, Belgia og Tyskland fikk være med på en fantastisk visningstur. Destinasjonene og deres aktører leverte top notch med et program som bl.a bød på konserter, kortreist mat, lokale retter og spesialiteter, sider, juletradisjoner, snø, vinterstemning m/sol, attraksjoner og mennesker som ga alt for å gjøre visningsturen til en uforglemmelig opplevelse for turoperatørene!

20211125_102852

Bilde: Internasjonal Visningstur Kultur - på tur i Fargegata i Stavanger.

B2B-teamet i Innovasjon Norge jobber for og med oss. Vi vil berømme teamet i Oslo og på utekontorene for den jobben de har gjort for å holde kontakten med turoperatørene, skape best mulig møteplasser, fysisk og digitalt, innenfor de rammer, budsjetter og restriksjoner vi har hatt dette året. Og våre destinasjoner og bedrifter som har stilt opp, når de har fått anledning til å være med. Vi har også møtt andre, nye samarbeidspartnere som ønsker å bidra til at Vestlandet og våre destinasjoner blir løftet opp, ut og fram internasjonalt. 

I året som har gått, har vi også gjort oss noen nye erfaringer. Det tar vi med oss inn videre.
For én ting er helt sikkert
- vi skal stå på inn i 2022 også, sammen med landets beste selgere fra destinasjoner og aktører!
Vi skal gjøre så mye digitalt og fysisk som vi bare kan, når vi kan!
Skjermbilde 2021-11-10 kl. 13.19.31
  Bilder: noe av programmet i Internasjonal Visningstur Kultur 24.-28.november 2021.

Oversikt over bransjeaktiviteter Fjord Norge AS har gjennomført i 2021:

Skjermbilde 2021-12-17 kl. 13.27.34

 Topics: Innsikt, Internasjonalt bransjearbeid