Fjord Norges bransjeblogg

Reiselivet på Vestlandet kommer tilbake – enda sterkere og mer bærekraftig

Stein Ove Rolland
Posted by Stein Ove Rolland on 19.jan.2021 08:49:47

Reiselivet er i krise og har mistet 20 milliarder i omsetning i 2020.

Hvilket reiseliv vil vi ha når verden gradvis normaliseres, og folk igjen begynner

å reise?  

Reiselivet sysselsatte 43 000 mennesker på Vestlandet i 2019 og næringens samlede omsetning var beregnet til 46 milliarder. Det var en næring i vekst og investeringsviljen var stor. Så kom Covid-19 og få, om noen, bransjer ble hardere rammet av de nødvendige korona-tiltakene enn reiselivet. Omsetning i 2020 ble nesten halvert på Vestlandet sammenlignet med året før. Det har handlet om bedrifters eksistens, permitteringer og oppsigelser. Næringen har vært og er fortsatt avhengig av kompensasjons- og støtteordninger så lenge det er møte- og reiserestriksjoner.

    Skjermbilde 2021-01-15 kl. 15.28.13    

Med effektive vaksiner forventer vi at reiseaktivitetene gradvis vil ta seg opp igjen. Både vestlendinger og tilreisende nordmenn gjenoppdaget Vestlandet i fjor sommer. Det har gitt mersmak og vi tror at flere kommer til å oppleve enda mer av landsdelen i år. Ingen ting er bedre! Konsulentselskapet McKinsey skriver i en fersk rapport at folks reiselyst ikke er blitt mindre på grunn av Covid-19. De forventer derfor at ferie- og fritidsmarkedet kommer raskere tilbake, men at forretningsmarkedet blir mer varig endret fordi folk har lært seg å bruke digitale møteplasser. Det betyr at ferie- og fritidsgjester blir relativt sett viktigere også for oss på Vestlandet de neste årene.

    

Vestlandet har fantastiske forutsetninger for å ha en stor, lønnsom og bærekraftig reiselivsnæring. Vi kan tilby spektakulær urørt natur og autentiske opplevelser som få andre. I tillegg har vi en solid infrastruktur og mange mennesker med evne og vilje til å satse og tilby de kvalitetene som et kresent norsk og utenlandsk publikum forventer. Dette og et godt samarbeid med politikere, myndigheter og øvrig næringsliv er et meget godt utgangspunkt for å utvikle en næring som skaper trygge og gode helårs arbeidsplasser for mange.

   Skjermbilde 2021-01-15 kl. 15.33.47

Forutsetningen for å utvikle en sterk og fremtidsrettet reiselivsnæring er likevel at den bidrar til å skape pulserende byer og lokalsamfunn på Vestlandet som er gode å bo i. I tillegg til å skape arbeidsplasser bidrar næringen også ved å gi oss som bor her natur-, kultur- og matopplevelser som vi kanskje ellers ikke ville hatt. Det mener vi den gjør. De besøkende gjør at det blir et stort nok marked til at vi vestlendinger kan dra på sidersafari i Hardanger, blir med på guidede og trygge kajakkturer, kjenne adrenalinkick i klatrestiene, ha store restaurantopplevelser med råvarer fra små produsenter, eller oppleve fantastiske konserter. Bare for å nevne noe.

Undersøkelser fra Innovasjon Norge viser at de fleste vestlendinger synes at antallet turister før Korona-krisen traff oss var «akkurat passe». Det viser at mange ser verdibidraget reiselivet og de besøkende gir.

 

Reiselivet må, som de fleste andre næringer, bli mer bærekraftig. Det har reiselivet jobbet med i mange år og nå akselerer det kraftig. Den største utfordringen samfunnet må løse er klimautfordringen. Reiseliv er i seg selv i stor grad aktiviteter og opplevelser som representerer ubetydelige utslipp av klimagasser. Den største utfordringen er knyttet til utslipp av klimagasser fra transportsektoren for å få folk hit og rundt i regionen. Her er vi i reiselivet teknologioptimismer på deres vegne. Vi er derfor glade for at flere miljøer på Vestlandet jobber for å utvikle verdensledende, grønn teknologi innenfor transportsektoren. Eksempler på det er elektriske hurtigbåter som reiselivsaktører allerede har satt i drift og ambisjonen om el-fly mellom Bergen og Stavanger.

Skjermbilde 2021-01-14 kl. 15.29.10

 

Flynæringen pekes ofte ut som et klimaproblem. Det er liten tvil om at de store produsentene må utvikle mer energieffektive fly og ha et mål om at vi snart kan fly med langt lavere utslipp – kanskje til og med elektrisk - også på lengre distanser. Samtidig er fly viktig for oss. Flyruter gjør landsdelen tilgjengelig og relevant. I et normalår kommer halvparten av våre internasjonale ferie- og fritidsgjester om sommeren hit med fly. Om vinteren er andelen enda høyere.

 

Nordmenn er storbrukere av reiselivet og forhåpentligvis enda mer fremover. Likevel innebærer målsettingen om et bærekraftig reiseliv at vi må lykkes godt som en eksportnæring. Vi jobber hovedsakelig med å gjøre Vestlandet til et naturlig valg for målgrupper i Norden og Nord-Europa. Men Vestlandet er attraktivt for flere, og det kommer besøkende fra alle verdenshjørner hit. Det er nødvendig, for de kommer også utenfor de typiske ferieperiodene i Europa. Det er kun på den måten vi kan få en mer jevn tilstrømning av besøkende gjennom hele året og dermed få flere gode helårs arbeidsplasser. Se undersøkelse Nordmenns syn på turisme fra sommer 2019 - Innovasjon Norge.

 

Det viktigste vi kan gjøre for å få et enda mer bærekraftig reiseliv er å vise besøkende før, og mens de er her, enda mer av det de kan gjøre og oppleve på Vestlandet hele året. Slik at de blir her lenger, bruker flere av tilbudene vi har og legger igjen mer penger - før de reiser hjem igjen litt fattigere, men veldig rike på gode minner.    

 

Et bærekraftig og grønnere reiseliv gir bedre opplevelser for alle, både for besøkende og vi som bor her.

En forventing om et mer bærekraftig reiseliv er ikke en trussel, men heller en mulighet til å gjøre en verdenskjent destinasjon enda bedre. Et samlet reiseliv på Vestlandet har derfor sammen med de tre vestlandsfylkene definert felles målsettinger for et enda mer bærekraftig reiseliv. Her tar blant annet næring tak i de områdene den selv kan gjøre noe med, fra de små tingene i hverdagen til større investeringer.

Skjermbilde 2021-01-15 kl. 15.17.19

 

Reiselivet står nå i sin største krise i moderne tid, men vil komme sterkt tilbake. Den har et betydelig verdiskapingspotensial. Det er viktig for Vestlandet. For det første er reiselivet en betydelig jobbskaper i både bygd og by. Det er særlig verdifullt når vi nå går inn i en periode hvor arbeidsledigheten forventes å stige. For det andre er reiselivet en betydelig eksportnæring, og regjeringen trakk nylig frem viktigheten av å ha eksportrettede bedrifter for å få i gang den økonomiske aktiviteten. For det tredje innebærer det grønne skiftet en stor mulighet for reiselivet, og vi heier på nasjonale tiltak som bidrar til grønnere næringsliv og lavere utslipp. Det gir nemlig enda bedre reiselivsopplevelser og oss et konkurransefortrinn.

 

Reiselivet har vært viktig for Vestlandet, og vi skal gjøre oss fortjent til å bli enda viktigere fremover.

 

Stein Ove Rolland

Adm. direktør i Fjord Norge AS

 

Lenker til aktuelle artikler større bærekraftige investeringer:                                                                             

Elektriske båter:

https://rodne.no/vare-bater/rygerelektra/

https://www.skipsrevyen.no/batomtaler/ms-future-of-the-fjords/

El-fly mellom Stavanger- Bergen:

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/OpXlRk/stavangerbergen-kan-bli-verdens-foerste-elfly-rute

https://www.nrk.no/rogaland/stavanger-og-bergen-kan-fa-verdens-forste-elflyrute-1.15199155

 

Topics: Bærekraft