Fjord Norges bransjeblogg

Relevante møteplasser og kunder

Marianne Johnsen
Posted by Marianne Johnsen on 19.feb.2021 12:25:05

En av Fjord Norges prioriterte oppgaver er å finne og skape relevante og effektive B2B-møteplasser. Aktører i nærmarkedene og sentral-Europa er de vi prioriterer høyest akkurat nå. 

«Nordeuropa 2021»-workshop erstattet ITB Berlin
Heller ikke i år blir verdens største fagmesse, ITB Berlin, arrangert fysisk. I stedet deltok vi, sammen med 145 andre deltakere fra 8 land, på en to-dagers digital salgsworkshop – «Nordeuropa 2021».

Turoperatører fra Sentral-Europa kunne på forhånd avtale møter med destinasjoner, rederier, overnattings- og opplevelsesbedrifter fra Nord-Europa. 60 turoperatører fra Tyskland, Sveits, Østerrike, Nederland, Belgia og Luxembourg var våre kjøpere. Fjord Norge gjennomførte møter med 30 av disse. Det var både gamle kjenninger og helt nye turoperatører som ønsket en prat med oss. Siden dette var en workshop for hele Skandinavia møtte vi flere turoperatører enn det vi gjør på en vanlig Norgesworkshop. Vi etablerte nye kontakter som er interessert i å utvikle helt nye programmer i regionen vår.

Bransjen er forsiktig optimistisk
Det store antallet deltakere er et viktig og tydelig signal at både leverandører og turoperatører tror på en fremtid for bransjen også etter pandemien, og sammen forbereder man seg på tiden når det blir mulig å reise igjen. Det er helt klart at europeere vil reise nordover og de vil gjerne bestille ferien hos en av de mange Nord-Europa spesialistene.

Vinterturer selger, men sommerbudsjettet for 2021 er redusert

Få har tro på at det blir mulig å reise førstkommende sommer, men noen håper fortsatt på at sensommeren vil by på muligheter. Med dagens usikre prognoser er det likevel få som bruker markeds- og salgsinnsats på sommersesongen. De som jobber med høst- og vinterprogrammer til Norge, går "all-in" og fokuserer mest på disse sesongene. Noen sier at de allerede nå ser en konvertering på neste vinter, og derfor setter inn mest kroner og innsats her. Det skyldes nok at markedet / turoperatørene har stor tro på muligheten for å kunne reise igjen vinteren 2021/22. 

Bærekraft er viktig!
Turoperatørene forteller at bærekraft er viktig og ønsker gjerne å jobbe sammen med oss for å nå målene for Fjord Norge-regionen.  De støtter at vi som en naturdestinasjon er nødt til å ta noen tøffe valg, til tross for situasjonen og krisen reiselivet står i. Sammen må vi fortelle markedet om gevinsten av fokuset på bærekraft og lønnsomhet. Turoperatørene må som en konsekvens vri fokuset på innholdet i deres tilbud og hvilke produkter de presenterer for sine kunder. 

Våre satsingsområder reflekterer også utfordringene mange av våre turoperatører står overfor; et for stort fokus på en kort hovedsesong. De ser gjerne etter muligheter for å utvide sesongene og for å satse i større grad på helårsturisme – for å sikre en bedre lønnsomhet året rundt. 

Turoperatørenes viktigste tilbakemeldinger:

  1. 1. Smittesituasjonen og reiseråd/reiserestriksjoner er viktig informasjon de har behov for. Fremdeles er det viktig å kommunisere hvordan vi som land har håndtert smittesituasjonen, at vi har god plass, kan tilby «trygge reiser» og at smittevern blir ivaretatt i alle delbransjer av reiselivet. Mange ønsker at vi skal kunne gi god informasjon om de til enhver tid eksisterende reiseråd, restriksjoner og smittevern innenfor reiselivsbransjen.
  2. 2. Forbruker/turoperatører trenger fleksibilitet. Mange har gitt mye større fleksibilitet til kundene sine, bl.a er det noen som kan avbestille helt ned til to uker før avreise, uansett grunn. Hos disse selskapene bestilles det hele tiden, selv om man per i dag ikke kan reise. Da får man en god mulighet til å kommunisere med kundene sine hele veien, og dermed "holde dem varme". Noen opplever det som «ok» at noen leverandører i Norge har satt lengre avbestillingsfrist for sommeren 2021, slik at de kan åpne opp for nordmenn. De forstår at det kan være viktig, hvis sommeren kan gi våre reiselivsbedrifter "gode penger i kassen" så er sjansen for å overleve til vi åpner opp for internasjonale gjester større.
  3. 3. Nye operatører og fokus på å bli relevant. Nye operatører fokuserer på hvordan de skal bli relevante. De som ikke kjenner mulighetene i Fjord Norge ser størst potensiale for vinteren, fordi mange tyske gjester vil reise på egenhånd på sommeren. Skal operatørene være relevante om sommeren, kan de tilrettelegger for adventureopplevelser eller reiser til steder ikke alle kjenner. Det er en viktig «nøkkel» generelt - å kunne tilby det unike. Få kjenner til ski- og vinteropplevelser i Fjord Norge. Noen kundegrupper dreier mer over på feriehus og camping i stedet for hotell, etter pandemien. Hotellsegmentet er nå mer på søken etter små og annerledes overnattingssteder. Solo reisende er et voksende segment som flere operatører jobber med.
  4. 4. Turer basert på offentlig transport. Operatørene er på jakt etter turer basert på offentlig transport, særlig tog, med båt og buss som støtte. Det er særlig aktuelt for vinteren, men for noen hele året, og de er opptatt av at det er basert på bærekraftige løsninger. Tog ønskes som reisemåte til adventure- og opplevelsesreiser. Bergensbanen kan brukes hele året med stopp underveis for ulike adventure-opplevelser. Raumabanen er inngangsporten til Romsdalen og adventure-opplevelser i hele Møre og Romsdal. Kombinasjon av Bergensbanen og Raumabanen er attraktiv for lengre rundreiser. Flere ønsker informasjon om togreiser på vinteren, spesielt når ikke infrastrukturen er så enkel med tanke på å kjøre egen bil fra nærmarkedene i Europa. Operatørene søker også etter båt som reisevei og opplevelse, både langs kysten og inn i fjordene. 
  5. 5. Egen bil er viktig fra nærmarkedene! Særlig om sommeren vil mange kjøre selv. Flere «self-drive» / «car holidays»-programmer er under utvikling. Det jobbes med bilrundreiser som har lengre opphold på ett sted: Det er positivt å få flere baseopphold og ikke hastige bilrundturer som skal nå over altfor mye på kort tid. Det er alltid behov for å vite hvilke veier som er åpne, det er vanskelig å finne ett sted for slik info i dag.
  6. 6. Små grupperer populære hos adventure-selskapene. Bussreiser for opp til 12 personer er populært. De små adventure selskapene har behov for hjelp lokalt til å sette sammen adventure-programmer. Både vandring og sykkel er i vinden, gjerne el-sykkelturer. Vandring og kajakk er en interessant kombinasjon.
  7. 7. Fjord Norge sin verktøykasse verdsettes.Verktøyene våre som bilde-/videobank, nyhetsbrev og produktmanual - er ønsket og verdsatt. Mange vil motta våre nyhetsbrev. De ønsker tett kontakt og ser verdien av verktøy som samler hele regionen på ett sted. Verdt å merke seg at noen savner flere bilder / filmer av opplevelser/steder med barn på! Noen etterspør e-learning programmer, gjerne et sted man kan gå inn for å skaffe seg oversikt, innsikt og sette seg selv bedre i stand til å kunne lage programmer. Noen var interessert i å lage egne digitale arrangement med Fjord Norge og våre partnere.
  8. 8. De er veldig interessert i å sette seg godt inn i våre bærekraftsmål, hvordan de kan koble seg på og være en viktig samarbeidspartner og bidragsyter til at vår region kan oppnå målene. Ett av møtene handlet utelukkende om dette. Kunden hadde bedt om møte med oss for å diskutere det, fordi vi hadde frontet våre 10 bærekraftsmål i Fjord Norge-«profilen» på møteplattformen!
  9. 9. Bransjen er fortsatt i krise, men man er positive! Mange turoperatører må redusere bemanningen, og vi mister god norgeskompetanse som er bygget opp over mange år. Noen selskaper går konkurs og/eller må finne nye destinasjoner, markeder og målgrupper. Samtidig er det mange av de som i en utrygg periode setter pris på å bli fulgt opp gjennom nyhetsbrev og samtaler.  
  10. 10. Generelt får vi ofte spørsmål om kombinasjonen fjord og nord - både sommer og vinter, Nasjonale Turistveier, utendørs aktiviteter, lokal mat og kultur. Noen vil også vite mer om DNT sine hytter. Flere av kundene vi kjenner godt fra før, vil bare vite hva som er nytt i Fjord Norge-regionen. Det er også viktig for oss!

Nyttig workshop!
Vi ønsker å finne gode salgsarenaer. Siden dette var en workshop for hele Skandinavia, ser vi klart at den ga oss mulighet til å treffe flere turoperatører enn vi gjør på en Norgesworkshop. Vi etablerte nye kontakter som er interesserte i å utvikle helt nye programmer i regionen vår.

Topics: Trender, Internasjonalt bransjearbeid