Fjord Norges bransjeblogg

Og plutselig var nordmenn vår viktigste målgruppe

Stein Ove Rolland
Posted by Stein Ove Rolland on 04.sep.2020 15:47:13

Vi visste det ville bli en annerledes sommer i år med ytterst få internasjonale gjester, en smalere sesong enn noen gang, men med et stort håp om at norske gjester ville velge Vestlandet.

De fleste destinasjonene, aktørene og landsdelene har kjempet om nordmenns feriebudsjett i sommer, og en stund virket det i media som om «alle skulle til Lofoten». Men nei, de fleste skulle ikke det. Reiselivet her i regionen har gjort en formidabel markedsinnsats. Midler ment for utenlandske markeder har blitt dreid hjemover. Fylker og kommuner her i vest har stilt opp med ekstraordinære midler for å gjøre både landsdelen og destinasjonene til åpenbare valg for nordmenn. Også vi i Fjord Norge vendte blikket mot nordmenn og har gjennomført en lang rekke med aktiviteter sammen med destinasjonene, Avinor, Visit Norway og kommersielle aktører.

Mange destinasjoner og aktører i landsdelen har i løpet av juli meldt om bra trøkk fra norske besøkende, og nylig kom SSB med overnattingstall for juli måned som dokumenterte dette. 

Vi vant mest
Og tallene fra SSB viser at ingen har vunnet så mye som Vestlandet, målt i kommersielle overnattinger for juli. Landsdelen går opp 83,5%, tilsvarende 676 000 flere registrerte overnattinger enn juli 2019, fra 810.680 til 1.487.586 overnattinger i 2020. Det er gledelig og et stort og lysende punkt i en ellers ekstremt krevende situasjon for reiselivsnæringen. 

Og vi tapte mest
Men så må vi også snakke om den andre delen av turismen hit. Den internasjonale delen. Den som mange aktører er avhengig av for å tjene penger til helårsdrift. Det er ingen landsdel som har tapt så mye som Vestlandet når det gjelder internasjonale gjester. I juli var det alene 762.000 færre kommersielle overnattinger i Fjord Norge-regionen, en nedgang på 83,4% fra juli i fjor. Det er naturlig, men likevel brutalt.

Men det var utrolig hyggelig med besøk fra nabofolket, da
Av de internasjonale gjestene som har hatt mulighet til å reise til Norge, har det vært en fin økning på 30% i overnattinger fra danske besøkende. Fjord Norge, Fjord Line, Color Line, destinasjonene og Visit Norway var tidlig ute med kampanjer i Danmark og vi har alle opplevd stor respons på aktivitetene. Fjord Norge har fått ut store artikler i danske aviser og magasiner, i tillegg til digitale aktiviteter. Det har vært en kraftig økning i besøket på fjordnorway.com og fra 1 juni til 10. august var det en vekst på danske brukere på 110 %.

Danskene sto for 46.000 gjestedøgn i Fjord Norge-regionen i juli, hvorav 22.000 overnattinger var på hotell. Dette er små tall, men en småpen økning på 41% sammenlignet med juli 2019. Mye av dette skyldes trolig samarbeid mellom hotellaktører og «det danske NAF». Selv om det er beskjedne tall, er det hyggelig og motiverende, og det sier oss at det danske markedet bør ha større potensial for Vestlandet de nærmeste årene.

Ellers har det som forventet vært liten pågang av europeiske gjester på hotellene. Den langvarige usikkerheten knyttet til grenseåpning gjorde at kundene og turoperatørene i all hovedsak endret eller kansellerte turene. Dette er turer som bruker hotellproduktene i regionen.

Full gass – og full stopp
Fjord Norge var umiddelbart i gang med kampanjeaktiviteter i Tyskland når datoen for grenseåpning ble klar. Vi kjørte digitale kampanjeaktiviteter i egen regi, i samarbeid med Visit Norway og med rederi og turoperatører. De taktiske aktivitetene med Color Line gav raskt respons og resulterte i betydelig bookinger. Det har vært en del bobil-, camping- og feriehusgjester fra Tyskland og Nederland, men dessverre ble lykken kortvarig. Etter hvert som smitten blomstret opp igjen både i Norge og Europa ellers, stoppet vi alle aktivitetene. Det var rett og slett ikke klima for å oppfordre folk til å reise hit.

Oversikt over alle kommersielle gjestedøgn (SSB) for juli måned.

Norge          
Juli 2020 2019 2018 Endring 20/19 Endring i %
Nordmenn 5 890 153 4 242 158 4 111 511 1 647 995 38,8
Utlendinger 480 916 2 333 013 2 177 784 -1 852 097 -79
I alt  6 371 069 6 575 171 6 289 295 -204 102 -3,1
           
Fjord Norge          
Juli 2020 2019 2018 Endring 20/19 Endring i %
Nordmenn 1 487 586 810 680 761 421 676 906 83,5
Utlendinger 151 255 912 906 834 213 -761 651 -83,4
I alt 1 638 841 1 723 586 1 595 634 -84 745 -4,9
           
Rogaland 2020 2019 2018 Endring 20/19 Endring i %
Nordmenn 318 801 200 432 178 448 118 369 59,1
Utlendinger 37 138 138 484 120 962 -101 346 -73,2
I alt  355 939 338 916 299 410 17 023 5
           
Vestland 2020 2019 2018 Endring 20/19 Endring i %
Nordmenn 807 181 428 703 403 140 378 478 88,3
Utlendinger 87 115 598 534 551 529 -511 419 -85,4
I alt  894 296 1 027 237 954 669 -132 941 -12,9
           
Møre og Romsdal 2020 2019 2018 Endring 20/19 Endring i %
Nordmenn 361 604 181 545 179 833 180 059 99,2
Utlendinger 27 002 175 888 161 722 -148 886 -84,6
I alt  388 606 357 433 341 555 31 173 8,7

 

Juli var som en lørdagshandel
Juli var isolert sett bra en bra måned med tanke på norske gjester. Nordmenn har «kost seg skikkelig på ferie» og hatt litt lørdag-hele-uken-forbruk. Kjøpt aktiviteter og opplevelser, lokalmat og sider. Hotellene har kanskje hatt en litt mer krevende gjest enn vanlig, men en gjest som virker å ha brukt godt med penger. Det har også vært mer uforutsigbar trafikk med mye drop-in. Men alt i alt, det store bildet av juli er at den har vært som en god, gammeldags lørdagshandel – og det var gledelig!

Men så kommer blåmandagen ... Og vi vet at august har vært tøff etter at skolene startet igjen og nordmenn var ferdige med sommerferien. Forhåpningen om økt reiseaktivitet fra forretningsreisende har ikke slått an, og fraværet av større konferanser og arrangementer gjør situasjonen blytung for byene, men også distriktene. Det meldes for så vidt fra flere hoteller om bra bestillinger i helgene og håp om mer helgetrafikk utover høsten.

Det er - og det blir, tøft. Men vi har hatt tidenes visningstur.
Bortfallet av internasjonale gjester har ikke blitt veid opp av den fantastiske norske juli måned. Aldri før har vi hatt en smalere sommersesong og en mørkere høst foran oss. Fjord Norge, destinasjonene og aktørene er i gang med markedsaktiviteter rettet mot nordmenn med tanke på å skape etterspørsel etter helgeturer, høstferie og vinterferie. Vi står på med det vi kan for å redusere skadeomfanget, selv om vi vet det blir blytungt for næringen.

Vi har god dialog med destinasjonene, Visit Norway og aktørene om markedstiltak som kan bidra til snarlige effekter for næringen fremover. Men vi lever i en uforutsigbar tid, og hvilke markeder som blir tilgjengelig for oss fremover er i det blå. Til en vaksine er bredt distribuert, vil vi måtte leve med restriksjoner og kortsiktige endringer. Det prøver vi å rigge for, slik at vi finner riktig miks av profilerende aktiviteter for å holde oss synlig og aktuell – og taktiske aktiviteter når vi kan.

Vi håper og tror at Danmark, Sverige og Nord-Europa, med Tyskland og Nederland i spissen, er aktuelle markeder frem mot 2021. Men det minst usikre kortet, det er vi som bor her i Norge.

Årets sommer har vært tidenes visningstur for nordmenn og noe vi må bygge videre på. Vestlandet har mye mer å by på og norske gjester er både kortreiste og verdifulle!

Topics: Markedsføring, Innsikt, Fjord Norge AS