Fjord Norges bransjeblogg

Nytt fra det spanske markedet

Britt Dalland
Posted by Britt Dalland on 16.nov.2020 13:36:46

Fjord Norge og flere av våre destinasjoner deltok på Innovasjon Norges workshop i Spania 5. november. Vi deler noen av de inntrykkene vi fikk etter samtaler med turoperatørene, og Eugenia Fierros i Innovasjon Norge har delt innsikt fra markedet.

Situasjonen for turoperatørene

Situasjonen for turoperatørene er preget av stor usikkerhet. Positive nyheter om vaksinene fører til at forventningene til kommende sommer bedrer seg, men det er fortsatt usikkerhet om når folk vil være i stand til å reise. Tilbakemeldingene er, tross denne usikkerheten, at hvis reiser er tillatt, er våre turoperatører veldig positive til Norge som destinasjon.

Selv om situasjonen for turoperatørene er alvorlig, så opplever de for øyeblikket ikke mange konkurser. Det er kun én turoperatør som jobber med Norge som har stengt virksomheten (Politours). Det er imidlertid usikkert hva som vil skje når hjelpen fra regjeringen opphører, og dette avhenger også av hvor lenge denne situasjonen varer. Turoperatører har ikke inntekter i det hele tatt, men de har fortsatt kostnader. Noen av dem kan gå inn i en form for "dvalemodus", for å spare penger. For andre kan det være vanskelig, og man forventer en viss avskalling i reisebransjen. Det vil trolig bli utfordrende tider for reisebyråene, og man kan vente at flere av disse vil stenge. En avskalling i reisebyråbransjen vil ikke påvirke Norge mye, siden kundene kan nå turoperatørene direkte. Turoperatører som jobber mot det søramerikanske markedet er veldig usikker på hva som vil skje, og forventer få reisende fra oversjøiske markeder.

Den økonomiske situasjonen i Spania er utfordrende på grunn av nedstengingen og turisme er en viktig del av den spanske økonomien. Spørsmålet vil også være om spanske turister har råd til å reise til Norge kommende sesong.

 Hva er viktig for kundene for kommende sesong?

  • For det spanske markedet er det viktig at smittevernstiltak må være veldig synlige og kommuniseres. Folk trenger å føle seg trygge når de        reiser rundt, og informasjon i forkant og underveis blir viktig.
  • Det kan bli færre rundturer med kun én overnatting hvert sted og flere operatører vil velge lengre opphold med en base, som inkluderer            dagsturer til attraksjoner rundt stedet man velger som base.
  • Noen foretrekker mindre overnattingssteder i stedet for større hoteller.
  • Man forventer en økning i fly & drive og stor etterspørsel etter leie av bobiler og camping.
  • Man ønsker i mindre grad å reise i store grupper, derfor vil flere av de store gruppeoperatørene ser på muligheter for mindre grupper. Noen      av de vil også legge opp til fly & drive-konsepter, basert på kunnskapen de har om regionen.
  • De reisende vil etter pandemien ønske mer av kontaktpunktene digitalt. Ikke bare når du bestiller, men også på destinasjonen (QR-menyer,      digital innsjekking og utsjekking, alt for å unngå nærkontakt med andre.).
  • Naturen vil oppfattes som en luksusvare og Norge vil kunne ta en sterk posisjon.
  • De store, tradisjonelle operatørene er ikke så opptatt av bærekraft, men de små spesialistene vil gjerne tenke grønne alternativer og ser          etter muligheter til å kombinere fly og offentlig transport.
  • Interessant med spanske spesialister som er interessert i både adventure og helårsprogrammer.

Turoperatørene gir oss tilbakemelding om at fleksibilitet når det gjelder betingelser og priser vil være viktig for kommende sesong. Turoperatører kommenterer overfor Innovasjon Norge at prisene i Norge økes denne sesongen i stedet for å senkes. Andre destinasjoner er mer fleksible enn Norge, og det kan påvirke etterspørselen (dette er turoperatørene sin tilbakemelding, vi tar ikke noe standpunkt i forhold til aktørene sin pris strategi). De fleste av turoperatørene melder om gode relasjoner med norske leverandører.

Det forventes at det spanske markedet vil respondere raskt når markedet åpner og det er mulig å reise igjen, men at reisemønsteret kan endre seg en del.

Topics: Innsikt, Internasjonalt bransjearbeid