Fjord Norges bransjeblogg

Ny innsikt om reiselyst og reiseplaner under koronaepidemien

Britt Dalland
Posted by Britt Dalland on 29.okt.2020 16:52:40

Innovasjon Norge har gjennomført en gjesteundersøkelse i det norske markedet for sommeren 2020 og et koronabarometer for høst- og vintersesongen 2020/2021.

Fjord Norge inviterte Margrethe Helgebostad til å presentere undersøkelsen for oss og destinasjonene. Presentasjonen kan dere laste ned her.

Oppsummert ble Fjord Norge-regionen en vinner denne sommeren, og 29 % av alle norgesferier gikk til vår region. Fjord Norge er også den regionen som har flest baseferiegjester, da definert ut fra at de oppholder seg i vår region, men gjerne reiser rundt her. Vestlandet er også den regionen i landet som har flest overnattinger på hotell.

Vi ser at nordmenn også kommer til Vestlandet for den vakre naturen og de kjente naturattraksjonene. Imidlertid ser vi at de yngre gjestene er opptatt av aktiviteter og de bruker mer penger på aktive opplevelser.

Fjord Norges fylker ligger dessverre ikke på topp når det gjelder spørsmålet om man vil anbefale andre å reise til fylket, hvor Møre og Romsdal er det fylket i vårt område flest vil anbefale. Imidlertid er tilfredsheten på de fleste måleparameterene i undersøkelsen for Fjord Norge-regionen over landsgjennomsnittet, og det er veldig positivt.

Norgesferien i sommer har gitt mersmak og over halvparten av de som opplevde Norge på en ny måte denne sommeren har fått mer lyst til å reise på ferie i Norge.

Tips vi kan ta med oss i det viktige arbeidet med det norske markedet denne vinteren, er at nordmenn heller ikke kjenner så godt til hva vi kan tilby og hvordan de kan oppleve regionen. Pakketering og synliggjøring av hvordan man skal reise rundt og hvordan man kan oppleve regionen er viktig.

Koronabarometeret ble gjennomført i uke 36, før utviklingen i Europa ble enda mer dramatisk i forhold til smittesituasjonen. Det er likevel interessant informasjon om hvordan attraktiviteten til Norge som ferieland har utviklet seg i løpet av pandemien. Undersøkelsen viser at Norge har et stort potensial i våre viktigste markeder, men at våre venner i Skandinavia i mindre grad ser Norge som mer attraktivt etter krisen.

Vi ser at det er en oppdemmet reiselyst i markedene, men at det er noen barrierer vi må være oppmerksom på i vår markedskommunikasjon.

Finn mer spennende innsikt her: www.visitnorway.no/innsikt

 

 

 

 

 

 

Topics: Innsikt