Fjord Norges bransjeblogg

Ny innsikt fra tysktalende markeder

Marianne Johnsen
Posted by Marianne Johnsen on 25.jun.2020 11:25:12Sist uke deltok Fjord Norge på en godt gjennomført digital kompetansedag: To faglige presentasjoner etterfulgt av innsikt og kompetansedeling fra seks relevante turoperatører og reiseagenter fra Tyskland, Østerrike og Sveits.


De tysktalende markedene ser lys i tunnelen, men fortsatt
stor usikkerhet rundt åpning av grensene. Flere turoperatører kjemper for å overleve en tøff sesong.

Følgende tydelige tendenser ser man i markedet:
 • Tyskere vil fremdeles reise.
 • Hvordan den fulle effekten av Corona vil bli, får man ikke oversikt over før til høsten. Mange frykter en bølge nr. 2 og at den kan komme utpå høsten.
 • Dette er ikke året for en "normal ferie". Helsesikkerhet er viktigere enn aldri før!
 • Corona vil endre reisevanene for tyskere – nå handler det mest om sikkerhet.
 • Fleksible jobbordninger, hjemlevering av måltider, kontaktløs bilservice og legetjenester har vært de mest populære servicemulighetene i Coronatid.
 • Vinnerne er bilferie og destinasjoner i Europa.
 • Viktig for de reisende er kontaktløse muligheter, meningsfulle digitale servicefunksjoner, sikkerhet og trygghet.
 • Myndighetene er ikke klar over hvor mange som faktisk jobber i reiselivsbransjen i Tyskland. Det har vært mye sutring fra bilprodusenter, men reiselivet er i større krise enn bilindustrien.
 • Det vil bli mye mindre gruppereiser på kort og mellomlang sikt.
 • Det er store utfordringer i bussoperatørmarkedet. Det er et paradoks at buss har/er viktig for klimaet, men at buss i Coronatid ikke er riktig med tanke på restriksjoner og inneklima.
 • Det er endringsvilje hos bussoperatørene/grossistene: flere utendørsprodukter minsker risikoen, gruppene må bli mindre (færre antall per buss/reiseleder), mer "baseferie" i stedet for rundreise, de blir lengre på en destinasjon, noe som betyr at de må tilby flere aktiviteter på/rundt den destinasjonen.
 • Fra Sveits kommer 95 % med fly, hovedproduktet er Fly & Drive. Det er viktig at flyruter kommer opp igjen, her er det stor forskjell i forhold til Tyskland.
 • Økt etterspørsel etter unike, små overnattingssteder, men markedet etterspør og trenger også kjedehoteller, hytter, leiligheter og B&B.
 • Virtuelle visningsturer er veldig populært! 

  Tema bærekraft:
 • Forum anders reisen» (FAR) er en paraplyorganisasjon for bærekraftige reiser. Deres medlemmer selger 4000 unike turer som klassifiserers som bærekraftige reiser. FAR har utarbeidet «Guidelines & Tour Certifications» for at turoperatørene selv skal kunne "overvåke" at egne turprogrammer følger en kriterieliste for bærekraftige reiser.
 • Bærekraft for den reisende betyr høy kvalitet, rekreasjonsverdi og ansikt-til-ansikt opplevelse. Det frarådes imidlertid å «overbruke» bærekraftbegrepet. Folk vil ha reiser, ikke bærekraft!
 • Et viktig punkt innen grønn økonomi er at det må være en interaksjon mellom de som bor på en destinasjon og de som er på besøk der. Det passer godt inn i Fjord Norges samfunnsoppdrag om å profilere og utvikle et unikt sted å besøke slik at vi bidrar til å skape et godt sted å bo.
 • Det finnes turoperatører som går helt egne veier med tanke på bærekraft. Eksempelvis betaler noen CO2-kompensasjon for alle reiser som går med fly og tar ut av programmene opplevelser/produkter som ikke er miljømessig riktig. Flere jobber med å forlenge oppholdstid og tilbyr ikke reiser med varighet under 1 uke.
 • Turoperatører leter etter flere soft adventure opplevelser og bærekraftige opplevelser som reinsdyrsafari, utslippsfrie katamaranturer, elektriske båter, etc.
 • Tillit har blitt viktig, og det er generelt større interesse for å bestille hos en turoperatør. Kundene forstår at det kan være litt dyrere, men det er utrolig viktig for dem at noen kan bære risikoen når en krisesituasjon oppstår.

Topics: Innsikt, Trender, Internasjonalt bransjearbeid