Fjord Norges bransjeblogg

Markedsinntrykk fra Digital Workshop i Russland

Kristina Bieda
Posted by Kristina Bieda on 04.nov.2020 10:22:25

Forrige uke deltok Fjord Norge på Digital Workshop i Russland. På to dager hadde vi mer enn 20 møter med russiske turoperatører fra Moskva og St. Petersburg.

Før workshop-dagene begynte, informerte Olga Philipenko fra Innovasjon Norge Russland i et ekstra webinar om situasjonen i Russland når det gjelder Corona og hvilke trender de observerer i det russiske markedet:

  • Økt digitalisering hva gjelder booking
  • Økt interesse for små hotell / overnattingssteder
  • Økt interesse for destinasjoner som tilbyr mye natur, plass og frisk luft
  • Interesse for bærekraft
  • Bookinger med veldig kort varsel

Selv om ingen vet når det er mulig å reise igjen, synes turoperatørene at det er viktig at de får informasjon fra oss om nye produkter i vår region. I tillegg ønsker de oppdatert informasjon om reiserestriksjoner og smitteverntiltak på hoteller, restauranter og hos aktivitetsbedrifter. Det var positivt å høre at noen av operatørene vi snakket med, planlegger nye rundturer i Fjord Norge allerede i 2021. Informasjon om ny-åpning av Ulriksbanen i Bergen og ny gondol i Åndalsnes ble veldig positivt mottatt og mange ser stort potensial her.

Vi fikk også flere tilbakemeldinger om at de ønsker tips om nye overnattingssteder og aktiviteter i nye områder. Det var godt å høre, ettersom det passer bra med vårt fokus på skjulte perler, spesielt i hovedsesongen.

Flere turoperatører har begynt å selge turer til Fjord Norge i perioden oktober til april, som resultat av vår markedsføring av Go viking-konseptet. Når det er mulig å reise igjen, håper vi at vi kan forsterke denne tendensen.  

Selv om digitale løsninger fungerer bra for å gjennomføre workshops online, føler man en visst trøtthet og økende ønske om fysiske møtemuligheter. Ja, man kan presentere produktene sine og informere om nyheter digitalt, men man mangler det mellommenneskelige og pauser for småprat som gjør disse workshopene enda mer verdifulle.

Topics: Markedsføring, Kurs/webinar/events