Fjord Norges bransjeblogg

God tilgjengelighet er en forutsetning for å utjevne sesongvariasjoner

Stein Ove Rolland
Posted by Stein Ove Rolland on 10.jun.2024 12:00:53

En av hovedprioriteringene for Fjord Norge er å skape mer etterspørsel for vår- og høstturer til Vestlandet. Å utvide sommersesongen maksimalt i begge ender er av strategisk stor betydning for turismen og for næringen på Vestlandet.

For å lykkes med dette jobber Fjord Norge tett med Avinor og flyselskaper om felles tiltak mot forbrukere, turoperatører og medier. Mens forbrukerkampanjer skal skape kortsiktige effekter for regionen, har arbeidet opp mot turoperatører og medier effekter på litt lengre sikt. Men felles for alt vi gjør er at det skal vise en attraktiv region som er lett å velge og komme til hele året.

386640455_10168050069970317_6955445339986240816_n

Foto: Fire irske journalister på pressetur til Hardanger etter arrangementet i Den Norske Residens i Dublin. 

Vi har hatt events i Dublin, Brussel og Zürich for å gjøre turoperatører og media nysgjerrig på regionen vår, og fulgt opp med visningsturer for presse- og bransje. Vi har også gjennomført kampanjer i Tyskland, Belgia og Irland sammen med Widerøe, mens det i Sveits og i Storbritannia har blitt gjennomført kampanjer med henholdsvis Edelweiss og Jet2.Com for å markedsføre våren på Vestlandet. Både events, visningsturer og kampanjer gjennomføres i tett samarbeid med destinasjoner.  

345897841_787853372922305_2392931342919196278_n

Foto: Fjord Norge, NordNorsk reiseliv, Widerøe, Visit Bergen og Visit Bodø, sammen med ambassadøren og artister i Den Norske Residens i Dublin.  

Disse tiltakene fungerer godt og styrker salget til vår region fra disse markedene i perioder vi trenger økt trafikk. Jet2.Com, som i år har fløyet et vårprogram fra fire byer i Storbritannia, øker til syv byer neste år og mer en dobler setekapasiteten inn til regionen for perioden april til mai.

 Vi er i god dialog med flere flyselskaper om samarbeid i utvalgte hovedmarkeder utover høsten og vinteren. 

Topics: Trender