Fjord Norges bransjeblogg

Fornyet og oppdatert profil og merkevareplattform

Britt Dalland
Posted by Britt Dalland on 28.apr.2023 10:18:19

 

Fjord Norge har det siste året jobbet sammen med destinasjonene og representanter fra næringen for å oppdatere regionens merkevareplattform og fornye logo og visuell profil.

Vi har hatt en god og inkluderende prosess, og vi takker alle som har bidratt. Vi deler en felles ambisjon om en felles internasjonalt og ledende regionmerkevare;

  1. 1. En merkevare som favner flere sektorer og har et bredere fundament, med et formål om å styrke Vestlandets attraktivitet i prioriterte målgrupper. 

  2. 2. Vi legger mer vekt på det unike ved Vestlandet til beste for reiselivet i vest og tilstøtende næringer.

  3. 3. Merkevaren skal være en samlingsfaktor for reiselivet på Vestlandet og et opprinnelsesmerke for flere.

Merkevaren Fjord Norway er hele regionens merkevare og vi har i 30 år forvaltet og foredlet denne merkevaren. Vi ønsker at vår felles kommunikasjonsplattform, og den oppdaterte profilen og logoen skal være lett å like og lett å bruke av både destinasjonene og næringen på Vestlandet. En regionmerkevare blir sterkere dersom flere bruker den – og den gir felles verdi for hele regionen.

Vi ønsker et visuelt uttrykk med en tydelig link til merkevare-fortellingen, og som tar med seg viktige elementer fra vår eksisterende profil. Vårt oppdrag har være å fornye – ikke å lage en helt ny logo og profil.

Utrykket tar med seg kanter og former i fonten som reflekterer landskapet vårt og menneskene som bor her. Emblemet har bevart våre naturlige farger, fjellene ned i fjorden fått mer form, vi ser fra fjorden ut mot kysten, der solen går ned i vest.

tjobing2tjobing

Du kan få disse logoene og laste de opp som bilder/filer.

Vi lanserer en digital profilhåndbok, som vil «fylles opp» som en verktøykasse for regionen i ukene og månedene som kommer. Lenke til Fjord Norges digitale profilhåndbok. (Opprett profil i ImageShop for å få tilgang til profilhåndboken)

Denne skal gjøre det lett for dere å laste ned og lett å ta profilen i bruk.

 

Et samlende merkevarefortelling

Merkvaren vår tar utgangspunkt i vi som bor her og hvilke ressursgrunnlag regionen har. Dette reflekteres i både vår mervarefortelling og vi vårt merkevareløfte:

"Vi som bor på Vestlandet er formet av landskapet og de naturgitte kontrastene her. Vi har valgt å bosette oss mellom storslagne fjordarmer, med vær, vind, kulde og utfordringer. Vi har valgt motstand, men også skjønnhet. Kontrastfylt og forfriskende natur inspirerer til kreativitet og utvikling. 

Naturen er selve sjelen i vår kultur og levesett. Omgitt av det vakre og spektakulære fjordlandskapet vil den besøkende få en forståelse av vår historie, kultur, levesett, samfunnsløsningene, entreprenørskapet og fremtidsvisjonene. Det ligger noe ærlig og forfriskende enkelt i fortellingen om at naturen gir menneskene, opplevelsene og aktivitetene en forfriskende energi, annerledes enn alle andre steder. 

De som kommer hit skal ta del i og bli påvirket av det vakre, kontrastene og energien dette gir. I disse omgivelsene er det umulig å ikke bli berørt og kjenne på følelsen av at Vestlandet gjør noe med deg. Vårt merkevareløfte er derfor: Vestlandet er ekstremt visuelt, sansbart og kontrastfylt. Det unike fjordlandskapet vekker sansene dine. Vestlandet gjør noe med deg."

Med utgangspunkt i de egenskapene som er unike med regionen vår, både natur, kultur og levesett, så vil vi bygge flere kjernefortellinger.

Vi vil legge ut informasjon om både merkevareplattformen og kjernefortellingene i profilhåndboken – og den fylles ut etter hvert som arbeidet går fremover.

Du finner en enkel versjon av merkevareplattformen i den digitale profilhåndboken, og vi oppdaterer den etter hvert som kjernefortellingene blir klare.

Topics: Markedsføring, Fjord Norge AS, Strategi