Fjord Norges bransjeblogg

Break from the great – høsten på Vestlandet

Linn Totland
Posted by Linn Totland on 16.okt.2020 10:00:00

Fjord Norge jobber ut fra definerte satsingsområder, på denne måten sikrer vi at alt markeds-og salgsarbeid bidrar til å nå regionens strategiske målsetninger. 

Sesongutvidelse er et av våre satsingsområder og målsetningen er å øke attraktiviteten til Fjord Norge regionen fra april-mai og sikre at sesongen strekker seg inn i september-oktober.  Øker vi omsetningen i disse månedene vil det gi positive ringvirkninger og økt lønnsomhet. Det er en stor fordel at vi jobber med eksisterende produkter og det krever ikke produktutvikling. 

Fjord Norge og Innovasjon Norge jobber sammen om å løfte denne satsingen internasjonalt og i 2019 startet vi arbeidet med et kommunikasjons-konsept rundt det å reise på høsten i regionen. Vi tok utgangspunkt i segmentet «solo-reisende», som er en målgruppe som reiser alene og de reiser utenom de fastlagte ferier og oktober/november er blant de viktigste reise-månedene for denne gruppen. 

I fjor høst inviterte Innovasjon Norge og Fjord Norge Glo fra New York, Charlotte fra Paris og Daniel fra London til Fjord Norge. Vi tenkte de fortjente en pause fra de store byene de bor (Break from the great) og tok dem med på en reise der de kunne utforske vår spektakulære natur, så vel som vår livlige kultur og smake på lokal mat. Det ble produsert mange filmer med ulike vinklinger

 

Kampanjen skulle lanseres våren 2020, men på grunn av Covid-19 ble denne naturlig nok stoppet. Vi måtte også gjøre justeringer med tanke på hvilke marked vi kommuniserer i og etter en tett dialog med markedsekspertene i Innovasjon Norge har filmene nå blitt lansert i Tyskland og Danmark. Selv om ingen kan reise nå, så vet vi at det tar tid fra inspirasjon til salg faktisk skjer og det er viktig at vi er tilstede i markedene med inspirerende innhold som skaper reiselyst til Fjord Norge.

Filmene går ut som annonser i sosiale medier i begge marked, i tillegg til YouTube i Danmark og på Vice.com nettverket i Tyskland. De som har vist interesse for filmene blir så eksponert for annonser som har til hensikt å ta dem til fjordnorway.com hvor vi har laget ett høst-univers. Her har vi laget en del redaksjonelt innhold om høsten i Fjord Norge (tips til høstoppleveser for vennegjengen, romantisk par ferie, familietur) og du kan også lese mer om hvordan CharlotteGlo og Daniel opplevde å reise solo til Fjord Norge for aller første gang. Til den taktiske delen brukes de samme kanalene (sosiale medier, YouTube & Vice), men andre annonseformat. I tillegg bruker vi native annonser via Plista

Fjord Norge fortsetter samarbeidet med Innovasjon Norge på satsingsområder sesongutvidelse og vi jobber nå med å fordype oss i innsikten rundt motivasjon og behovene til de aktuelle målgruppene for våren og utarbeide markedskommunikasjonen med henhold til disse parameterne. 

 

 

Topics: Markedsføring