Fjord Norges bransjeblogg

Visningsturer for turoperatører har stor plass i våre prioriteringer!

Marianne Johnsen
Posted by Marianne Johnsen on 23.apr.2024 15:10:58
Kunnskapen om hva regionen har å by på hele året, er generelt lav i den internasjonale bransjen. Gjennom å la dem oppleve steder, natur- og kulturaktiviteter, lokal mat og drikke, og ikke minst koble de med aktører i regionen, styrker vi deres muligheter til å utvikle flere og nye turprogrammer til Vestlandet. 

Visningsturer er superviktig for oss og næringen!
Turistundersøkelsen 2023 viser at 24 % av internasjonale gjester kjøper hele eller deler av reisen sin som en pakke. Da må vi være en del av vareutvalget og påvirke til at det produseres riktige reiser til regionen vår. En del av den påvirkningen gjør vi bl.a gjennom å invitere turoperatører "hjem til oss". Visningsturer og "inspeksjonsbesøk" har derfor en stor plass i våre prioriteringer. Det er en viktig oppgave sørge for at de som skal selge pakkene ute i markedene, er kjent med hva og hvordan de skal selge fjord regionen.

Gjennom å la turoperatører besøke våre destinasjoner og ta de med på våre attraksjoner, aktiviteter og opplevelser, skaper vi ambassadører som blir våre opinionsledere der ute i markedene. De blir vår forlenget arm og rådgivere til forbrukere og B2B-leddet til sine markeder og målgrupper om hva de skal velge og hva de skal selge på Vestlandet.

IMG-20240412-WA0026

Foto: Ombord i MS Rygerelektra med Rødne Fjord Cruise på Lysefjorden (posttur NTW)

Vertskap for 45 turoperatører fra 19 land krever ressurser, tid og økonomi!
De siste par ukene har Fjord Norge sammen med destinasjoner og aktører på Vestlandet vært vertskap for 45 turoperatører i tilknytning til Norwegian Travel Workshop (før/etter). De kommer fra 19 land og representerer en blanding av operatører som jobber med alt fra store og små (buss)grupper til reiser for individuelle (familier/par), skreddersøm, togreiser, high-end og adventure. De aller fleste selger allerede turer i Fjord Norge regionen, i flere sesonger, men viste sin interesse for og fikk plass på en visningstur fordi de selv personlig aldri har vært der og mangler nødvendig «lokal salgskunnskap". De kom fra Australia, Brasil, Argentina, USA, Canada, Kina, Japan, Thailand, Korea, Spania, Frankrike, Italia, Tyskland, Belgia, Nederland, Danmark, Sverige, Finland og Norge. Flere av de er store incoming operatører som selger over hele verden. Noen selger i markeder som har ferie på de tider av året hvor vi trenger flere gjester, bl.a om vinteren. Noen av operatørene var på besøk i vår region for første gang.

Disse operatørene kunne velge mellom 13 ulike pre- og postturer i Norge, hvorav 2 til Fjord Norge regionen. Det er landsdelsselskapene i Norge som kan søke om disse pre- eller postturene og det er vi som er det offisielle vertskapet. Det er store prosesser i sving fra det braker løs cirka et halvt år før NTW med å lage highlights og skisse til program, detaljplanlegging og innbooking av opplevelser, overnatting og måltider. Rekrutteringsjobben gjøres av Innovasjon Norge sitt uteapparat og endelig påmelding og fordeling av plasser, kommer et par måneder før. På begge våre turer var det venteliste. De som fikk plass på en av våre turer, vet at de har vært heldige!

Det som er utrolig bra med slike visningsturer, det er at vi nå som team Vestlandet har rekruttert flere ambassadører som har førstehåndskunnskap om hva regionen vår har å tilby. Det er en av grunnen til at vi gjør det og vi vet at det er verdifullt for aktørene rundt om på Vestlandet. Selv for destinasjoner og bedrifter som ikke er en del av en bestemt visningstur, er Fjord Norge som offisielt vertskap med på hele turen, og får flettet inn budskaper som gjelder andre produkter og destinasjoner. 

IMG-20240405-WA0002Vi knytter relasjoner og knytter de til oss. De har fått oppleve hvordan de kan sy sammen turer til Fjord Norge regionen. Vi gir de gode utgangspunkt for hvilke muligheter som ligger i vår region og hvorfor deres gjester bør bli her lenger. 

En særlig takk til Innovasjon Norge og deres B2B apparat som har fått gode kunder på besøk til oss på disse internasjonale visningsturene. Og ikke minst takk til våre destinasjoner, deres medlemmer og våre eminente opplevelses-transportører som har bidratt til at de fikk oppleve alt dette. Vel blåst til alle involverte😊

Om du ønsker å vite mer, er det bare å ta kontakt med meg: marianne@fjordnorway.com

Siden november 2021 har Fjord Norge AS været involvert i og vertskap for hele 337 personer fra 29 land.
Foto: Steinsdalsfossen, Hardangerfjorden (pretur D)

Topics: Internasjonalt bransjearbeid