Fjord Norges bransjeblogg

Vil du vite mer om internasjonale turister i Fjord Norge-regionen i vår "new season"?

Britt Dalland
Posted by Britt Dalland on 05.jun.2020 10:05:06

Fjord Norge har utviklet konseptet «Go Viking in the fjords» for å inspirere turister til å komme til regionen fra oktober til april. Innovasjon Norge har laget en rapport som belyser de utenlandske turistene som var på Vestlandet i den aktuelle perioden i 2019.  Vi har laget en oppsummering av hovedfunnene, og du kan laste ned hele rapporten her

Rapporten gir oss innsikt i eksisterende turister i lavsesongen, som vi kaller «new season», og sammenligner disse med turister i sommersesongen.

 

Hvem er kunden vi møter på Vestlandet i perioden oktober til april?

  • En stor andel av turistene i new season var på byferie på Vestlandet.
  • 45 prosent av turistene var under 34 år, og flertallet var i Norge for første gang. De reiste i stor  grad sammen med partneren sin.
  • Turistene bestilte reisen kort tid i forveien og brukte OTAer som informasjonskilde i større grad enn turistene i sommersesongen.
  • De overnattet i større grad på hotell og leide private leiligheter.
  • De la igjen mer penger lokalt enn turistene om sommeren.

 

Kunden som besøker oss mellom oktober og april har noen fellestrekk, og de skiller seg fra vår typiske sommerkunde. De var unge og de reiste i større grad kun med partner eller med venner/kollegaer.

Felles for både sommer og vinter er at vi har få kunder på gjenbesøk – de fleste er i regionen for første gang.

  • Nesten 40 prosent av turistene kom fra land utenfor Europa.
  • Asiatiske turister utgjorde en større andel av turistene i lavsesongen.
  • Britene og amerikanerne utgjorde 21 prosent av turistene i lavsesongen og kun 13 prosent om sommeren.

Dette viser at de oversjøiske markedene, som vi har bearbeidet for å skape mer vintertrafikk, er de som også kommer til regionen i denne perioden. Da hele 40 prosent er fra land utenfor Europa ser vi at det på kort sikt kan være vanskelig å nå et mål om helårsturisme, uten at vi også satser i disse oversjøiske markedene.

Britene og amerikanere er også viktig i denne perioden, markeder vi har jobbet aktivt med for å etablere Go Viking-konseptet. Vi vil nok også se en viss «bleisure-effekt», særlig fra UK, hvor man gjerne kombinerer forretningsbesøk med et forlenget opphold.

 

Vi ser at i perioden oktober til april så er 66 prosent på rundreise i regionen. Dette gjelder særlig de oversjøiske markedene. Det viser at skal vi få en effekt av vår satsing på helårsturisme i distriktene, så vil de oversjøiske markedene være viktig.

Et stort flertall i perioden oktober til april kom til Norge med fly og brukte tog/buss og/eller fly på reisen i Norge. Om sommeren var det kun 48 prosent som kommer til Norge med fly.

I vår kommunikasjon har vi løftet frem mulighetene til å komme til regionen med fly og så bruke offentlig transport eller f. eks. Fjord Tours sine rundturer som reisemåte. Selv om kunden må reise til regionen med fly, så reiser man rundt på en måte som er bærekraftig.

I new season er det 15 prosent flere som bor på hotell enn det er i sommersesongen og det er flere som leier privat eller på AirBnB i denne perioden.

 

Turistene i new seson hadde et høyere gjennomsnittsforbruk per døgn enn sommerturistene. De brukte i gjennomsnitt 66 prosent av forbruket lokalt i Norge på overnatting, transport og øvrig forbruk (opplevelser, shopping og mat og drikke). 

De holder seg på Vestlandet og en større andel av verdiskapingen skjer i vår region.
Dette er positivt for oss, for vi ønsker et fokus på både helårsturisme og økt verdiskaping.

Når vi sammenligner ulike turister sitt forbruk, så ser vi at nordlysturisten er den som bruker mest penger, deretter kommer skituristen på Vestlandet og vår new season-turist. Dette viser at dersom vi har aktiviteter å tilby, så er det en betalingsvilje hos turisten som kommer på denne tiden av året.

 

RegionSVG_web_476x714_fb5Den-forste-snoen-bg248_500- Foto_Espen_Haagensen_jpg

 

Hvorfor kommer turistene til Fjord Norge mellom oktober til april?

Å besøke venner og familie er en viktigere driver i vintersesongen enn i sommersesongen og dermed er også råd fra venner og familie viktigere enn det andre kilder er om sommeren.
OTAene er en viktig kilde til informasjon, og en yngre målgruppe kan være grunnen til det.

 

«Byferie» og «besøke venner og familie» er viktigere for de som reiser mellom oktober og april, men det er stor forskjell på markedene. Tyskere vil på rundreise, søreuropeere vil på kulturferie, asiatiske turister vil slappe av, andre europeiske land besøker venner og familie og flest amerikanere vil på en aktiv ferie. Shopping og besøke/utstillinger er de to aktivitetene som tydeligst skiller seg ut som viktigere i new season.

 

RødneIren Igesund.Mostraumen_vinter_lav

 

Hvordan opplever turisten Fjord Norge i perioden oktober til april?

Turistene er like fornøyd samlet sett, og like villig til å anbefale Norge både i new season og om sommeren.

Det er veldig positivt å se at turistene som kommer mellom oktober til april er mer fornøyd med overnattingsteder, mat og lokal kultur. De som kommer mellom oktober og april er også mer fornøyd med forholdet mellom pris og kvalitet. Kan hende vi på denne tiden har bedre tid til å yte god service, enn når det er som mest hektisk på sommeren?

Turistene i lavsesongen og om sommeren har om lag like forventninger til å besøke steder i Norge med få andre turister og som ikke er ødelagt av turisme når de reiser til Norge.

Forventningene innfris naturlig nok i betydelig høyere grad i lavsesongen enn om sommeren. Det er en betydelig større andel som opplevde stedene som overfylte om sommeren enn i lavsesongen.

Turistene i lavsesongen er betydelig mer opptatt av å oppleve atmosfæren og lokal kultur og livsstil enn sommerturistene. De er også betydelig mer tilfreds med mulighetene de har fått til å oppleve lokal mat, kultur og livsstil. Imidlertid er de unge turistene mindre fornøyd enn de eldre turistene.

 

Last ned hele rapporten her.

 

 

 

 

 

 

Topics: Innsikt