Fjord Norges bransjeblogg

Usikkerhet preger nærmarkedene

Britt Dalland
Posted by Britt Dalland on 11.feb.2021 13:39:45

I en tid med stor usikkerhet frem mot vår- og sommersesongen har vi de siste ukene hatt gode samtaler med Innovasjon Norges utekontorer. Vi ønsket å få en oversikt over situasjonen i de ulike markedene og hvilke forventninger de har til feriereiser i 2021. Det er en tid med stadige endringer, og vi vet at dette kun gir et øyeblikksbilde, men det er likevel nyttig innsikt.

Vi har snakket med Innovasjon Norge sine markedseksperter i Sverige, Danmark, Frankrike, Storbritannia, Tyskland og Spania.

Under finner dere en kondensert oppdatering på de viktigste tilbakemeldingene vi har fått gjennom våre møter, og det vi tenker kan være særlig interessant for Fjord Norge-regionen.

Felles for alle markedene er at det hersker stor usikkerhet rundt hvordan de neste månedene blir. Håpet om at inngangen til 2021 ville føre med seg en endring og mer optimisme er dessverre borte i de fleste markedene. Usikkerheten rundt de muterte virusene og hvor raskt vaksineringen vil foregå, legger en demper på alle markedene.

Noen fellestrekk ser vi i alle markeder:

 • Det er en oppdemmet reiselyst. Når grensene åpner, ønsker innbyggerne å reise.
 • Norge har i de fleste markedene bedret sitt omdømme. Den generelle oppfatning er at Norge har håndtert pandemien på en god måte. Men det er verdt å merke seg at Sverige skiller seg ut. Svenskene synes å være er «litt fornærmet» for at grensene ble stengt og måten media i Norge har skrevet om Sveriges håndtering av pandemien.
 • Trygghet og smittevern er de viktigste driverne for reisende etter pandemien.
 • De som reiser ønsker fleksibilitet for bestilling og avbestillinger, «last minute»-bestillinger eller bestille med avbestillingsfrist tett på avreisetidspunktet.
 • Flere ønsker å bestille gjennom turoperatører. De ønsker trygghet for avbestilling og oppfølging dersom noe skjer under reisen.
 • God plass og natur er noe de fleste markeder etterspør.
 • Pandemien har skapt større forskjeller. De som har jobb og inntekt har kunnet spare, og dermed har de økt feriebudsjett for 2021/22.
 • High end har økende etterspørsel – med autentiske og ekte opplevelser, gjerne koblet til naturopplevelser.
 • Bærekraft blir viktigere etter pandemien og vi må tilrettelegge for det. Det er imidlertid ikke så stor betalingsvilje. Pris trumfer fortsatt ønsket om å være bærekraftig.
 •  

Oppsummert fra hvert marked,det vi tenker er de viktigste punkter for Fjord Norge-regionen:

TYSKLAND

 • Det er reiselyst i det tyske markedet og Norge har en sterk posisjon.
 • Trygghet blir viktig og mange vil reise med egen bil. Etterspørselen etter feriehus og selvhushold er stor.
 • Viktig at det kommuniseres tydelig at det er trygt å bo på hotell og at restauranter og museer vil være åpne, med gode smittevernregler.
 • Det er potensial for at Fjord Norge-regionen kan finne nye aktører som vanligvis jobber med oversjøiske markeder. Vi har spektakulære opplevelser og er «rett rundt hjørnet».
 • Reisebransjen i Tyskland har fått gode støtteordninger, så optimismen er fortsatt til stede.
 • Gjennom pandemien har de som har jobb spart opp midler som de gjerne ønsker å bruke på ferie.

  Aurlandsfjorden, Robin-Strand-Norphoto-AS

Aurlandsfjorden, Robin Strand

SVERIGE

 • Bærekraft står enda sterkere i Sverige etter pandemien, og man tenker bevisst på reisemåte.
 • Kortreiste turer er i fokus, hvor man kan reise med egen bil eller offentlig transport.
 • Både yngre backpackere på tur i Skandinavia, og reisende med fokus på high-end markeder ser etter produkter i nærmarkedene.
 • Friluftsliv og utendørsaktiviteter har fått et stort oppsving, og den norske naturen kan være attraktiv for svenskene allerede kommende sommer – og da med fokus på aktive bilturister. Fjord Norge-regionen kan spille på wow-faktor, spektakulær natur og opplevelser.
 • Stort potensial for vinter og topptur. Kortreiste toppturer til Fjord Norge kan bli mer attraktivt enn turer til Alpene. Kan bli et spennende segment for skisteder på Vestlandet vinteren 2021-22.

  Saksa i Hjørundfjorden - Håvard Myklebust

Topptur mot Saksa i Hjørundfjorde, Håvard Myklebust

DANMARK

 • Selv om de fleste dansker igjen belager seg på ferie i hjemlandet, så opplevde vi en positiv effekt sist sommer med yngre dansker på tur i Norge.
 • Det er et potensial for at danskene igjen kan se til Norge fordi vi oppfattes som et trygt reisemål, og båndene mellom Norge og Danmark har blitt sterkere gjennom pandemien.
 • Viktige budskap for oss på Vestlandet er nærhet. Det er lett å komme til oss med ferge, egen bil eller til og med via Oslo med tog. Bærekraftige reisemåter har blitt forsterket gjennom pandemien – og det kan være et viktig argument.
 • Det å løfte frem våre kjente attraksjoner blir viktig, samt at man kan spille på den yngre generasjon som har fått øynene opp for Norge gjennom «SKAM» og tilsvarende tv-serier.

Preikestolen, Paul Edmundson

Preikestolen, Paul Edmundson

FRANKRIKE

 • Reiselysten er stor til tross for at situasjonen i Frankrike er utfordrende per nå.
 • Forskjellene har økt og de som har jobb har spart penger og har oppsparte midler de ønsker å bruke på ferie.
 • Fjord Norge svarer godt på franskmenns ønsker etter pandemien: trygghet, god plass og natur.
 • Aktive ferier har økt i interesse. Det samme gjelder naturbaserte ferier.
 • Høsten og vinteren har et potensial. Vinteropplevelser uten ski på beina har fått større oppmerksomhet siste vinter i Frankrike. Her har vi som region noe vi kan tilby.
 • Turoperatørbransjen sliter, men de ser potensial for Norge etter pandemien.

Fjord Norge

Hjørundfjorden

STORBRITANNIA

 • Storbritannia sliter som Frankrike med nye smittebølger og utfordrende vaksineringsprogram.
 • Turoperatørene sliter, og selv om det er utvidede permitteringsordninger, så har mange turoperatører mistet viktig kompetanse. Dermed er kompetanse om Norge gått tapt. Reisebyråene sliter enda mer, og mange må stenge.
 • Pandemien fører til større forskjeller, men det er et oppspart feriebudsjett hos de som har jobb.
 • Trendene går i retning av naturferier og utendørsopplevelser. Men det er også etterspørsel etter det urbane.
 • Fokus på «body & mind» og mental helse. Dette kan man oppnå gjennom vandring, tett på naturen og «digital detox».
 • «Hidden gems» og «off the beaten track» er attraktivt. Engelskmenn ønsker ikke å følge massene.
 • Besøk til «by nr. 2» er en trend. Det er ikke storbyferie, men litt mindre byer som er attraktive. Fjord Norge kan tilby denne perfekte kombinasjonen av mellomstore byer og slående natur på dørstokken.
 • «High end»-markedet vokser også, men da med fokus på autentiske og unike opplevelser og ikke «flashy luksus». Dette er dermed et marked flere av våre aktører kan jobbe med.

Bergen Reiselivslag, Gjertrud Coutinho

Bryggen i Bergen, Visit Bergen

SPANIA

 • Situasjonen er fortsatt vanskelig og selv om mange håper at man kan reise til sommeren, så er det stor usikkerhet.
 • Turoperatørene har det tøft. Svikter sommeren, vil vi nok se flere konkurser.
 • Mange gruppeoperatører legger inn FIT-program i tillegg, mens andre kjører samme program med mindre grupper for å møte smittevernregler.
 • Spania har senere sommerferie enn oss, likevel er det usikkerhet rundt vaksineringsprogram og dermed usikkert når grensene kan åpnes.
 • Norge står sterkt. Plass, trygghet og natur er sterke kort vi har i forhold til det spanske markedet.
 • Interessen for høst og vinter kan vi spille på. Det er et stort potensial i det spanske markedet for vinteropplevelser uten ski.

Aurland, Sverre Hjørnevik

Aurlandsfjorden, Sverre Hjørnevik

Innovasjon Norge publiserer en serie med reisebrev fra de dyktige markedsspesialistene som jobber med reiseliv og som er tett på markedene de bor og jobber i. Hele serien med markedsrapporter finner dere her.

 

 

 

 

Topics: Innsikt, Trender