Fjord Norges bransjeblogg

#NTW2021: Årets viktigste møteplass!

Marianne Johnsen
Posted by Marianne Johnsen on 26.apr.2021 12:18:23

Hele Norge var vertskap da Norwegian Travel Workshop ble arrangert fra 6. til 15. april. For andre gang i historien foregikk alt digitalt og det ble ny møterekord. Da den første digitale NTW gikk av stabelen i september 2020, ble det avholdt 5,200 møter mellom norske reiselivsbedrifter og internasjonale reiseselskaper. Denne gangen var det nær 8,000 møter. 

Årets viktigste møteplass ga god og effektiv eksponering for Fjord Norge regionen. NTW ble et flott norgesarrangement og Fjord Norge har fått ut viktige budskap om hele regionen vår:


 •  Webinar 6.april: Introduction to Fjord Norway
 •  Digital Visningstur 7. april: "Great News from Fjord Norway"
 •  Digital Visningstur 8. april: "Insights to local produce and experiences only a tour operator can book for you"
 •  Åpningsseremoni fra Fjord Norge 13.april
 •  Workshop 14./15. april - 59 møter 1:1 gjennomført av Marianne Johnsen og Britt Dalland


Gikk du glipp av Åpningsseremonien til NTW?
Fjord Norge bidro i sendingen med innslag fra Troldhaugen i Bergen, med fokus på mulighetene i vår fantastiske region. Åpningsseremonien NTW 2021 kan sees her: 


Vi ønsker å dele verdifull markedsinformasjon med dere!
149 personer fra 103 reiselivsselskaper i Fjord Norge-regionen hadde møter med internasjonale operatører fra 32 nasjoner. «Alle» satt igjen med en følelse av at operatørene er klare for å sende gjester til oss, bare landet vårt trygt kan åpne grensene og ta de imot!

Skjermbilde 2021-04-26 kl. 09.16.06

Her er en kort oppsummering av de inntrykkene vi sitter igjen med:

1) Våre fire satsingsområder og viktigste bærekraftmål stemmer godt med det som turoperatører jobber med.
Turoperatørene ønsker også i sin kommunikasjon i markedet å fokusere på økt verdiskapning og mindre fotavtrykk gjennom f.eks. å jobbe for lengre opphold i vår region, spre trafikken til andre sesonger, andre tider på døgnet og til flere destinasjoner. I dette bildet er multi-adventure hele året ett av de viktigste satsingsområdene.

 1. 2) Våre B2B verktøy blir godt mottatt og er viktig for produktutvikling og planlegging.
  Vi har fokus på hvordan vi best mulig kan hjelpe turoperatørene til å lage bedre programmer, som er mer i tråd med våre fokusområder og målsettinger om bærekraft. Den digitale produktmanualen vi lanserte i høst er mange kjent med. Tematiserte nyhetsbrev, god bilde- og videobase, digitale visningsturer og webinarer, skal inspirere og gjøre det lettere å velge destinasjoner og bedrifter i vår region. Turoperatørene trenger gode møteplasser og gode planleggingsverktøy!
  De tyske turoperatørene etterspør filmer med tyske tekster / tysk stemme!


3) Smittesituasjonen og reiseråd/reiserestriksjoner er viktig informasjon de har behov for.
De har behov for konkret informasjon om grenseåpning og muligheter for å reise, blant annet om vaksinering, karantene, mm. Sommeren er «kjørt» for de fleste, sensommer og høst kan bli aktuelt for nærmarkedene. De fleste jobber nå aktivt med vinter 2021/22 og vår/sommer/høst 2022. Når det gjelder gjenåpning og vaksinering/karantene, blir det i stor grad referert til Island og hvordan de har løst dette.


4) Når kommer de ulike markedene tilbake?

Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark håper på åpne grenser til Norge allerede i løpet av denne sommeren. De andre landene i Europa og oversjøisk ser mer mot 2022. Tilbakemelding fra de store aktørene i Japan er at markedet ikke kommer før tidligst våren 2022, grunnet usikkerhet mht. vaksinering. Det er forsinkelse med vaksinering i flere asiatiske land. Indonesia og Taiwan er klar til å reise når grensene åpner. Noen går så langt som å si at de de opplever bedre etterspørsel etter Norge nå enn aldri før.


5) Tilgjengelighet er viktig.
Operatører i Europa er godt kjent med hvordan de kan reise til Norge / Fjord Norge med ferge og fly. Det er mer et spørsmål rundt hvilke flyruter som kommer tilbake når. Hurtigruten og Havila Kystruten som en måte å reise langs Fjord Norge kysten, er også godt etablert. Ikke alle har startet samarbeid med Havila Kystruten, men kjenner til at de finnes. Rundreiser og opplevelser med offentlig transport er kjent, men i mindre grad hva som er tilgjengelig om vinteren. Togstrekningene til Fjord Norge trenger større fokus. Dovrebanen/Raumabanen, Bergensbanen og Sørlandsbanen er gode, bærekraftige reisealternativer året rundt.

6) Reisetrender/segmenter.
Noen fortsetter med de planer / produkter / reiseruter de hadde lansert i markedet for 2020/21. På grunn av redusert stab har da ikke tid til å produktutvikle. De har tro på de programmer de hadde laget, interessen var stor, og den har ikke blitt mindre nå. De vil likevel ha informasjon om nyheter og forslag til andre reiseruter/temaer, som kan bearbeides når de har full bemanning.

 • Det er mange nye operatører, gjerne mindre aktører, som ser til Norge. De jobber med konkrete planer for 2022 – og det er positivt å se en økende interesse basert på både mer aktive turer, natur- og byopplevelser. Både aktive turer og soft adventure blir etterspurt, gjerne el-sykkel og kortere vandreturer.
 • Noen nye operatører i Europa som deltok, har en målgruppe som passer til Norge, men har ikke hatt reiser i Europa tidligere. Ser at det kan være enkelt å dreie sine kunder/gjester til nære destinasjoner i Europa.
 • Reise individuelt i en gruppe. Det er en klar trend at de som jobber med grupper og bussgrupper nå jobber med mindre grupper. De ønsker flere alternativer til opplevelser på stedene de besøker, de reiser på en måte individuelt i en gruppe. Gjestene kommer så fort grensene åpner. Noen av de større bussgruppene trenger tysktalende guider på aktiviteter. De er interessert i el-sykler, RIB-turer til steder som ikke er tilgjengelig på annen måte. Korte og litt lengre vandreturer er av stor interesse, gjerne i kombinasjon med gode mat- og kulturopplevelser.
 • Samarbeid med DMC/incoming operatører. Både oversjøiske og europeiske operatører ser ofte behov for å få hjelp til å sette sammen turer i regionen vår. Selv om de har en incoming/DMC-partner, ønsker de likevel selv å bli oppdatert på produkter og nyheter i vår region. Da kan de gi innspill til hva de ønsker for sine kunder og ikke overlate produktutviklingen utelukkende til partneren de bruker. De vil vite om alle mulighetene, og så gå til sin partner for å handle «i butikken».Turoperatører som ønsker aktive turer etterspør lokale aktører og adventure-selskaper som kan hjelpe dem med å sette samme turene og tilby guide til kundene som kommer.
 • Baseferie/hub-destinasjon er aktuelt og mer i tråd med reisebehov/-trender i flere markeder. Slow-travel er en viktig trend som er forsterket av pandemien. De leter etter nye og kortere reiseruter, de kan bli lenger på et sted, som kan tilby en variasjon av aktiviteter i området rundt destinasjonen.
 • Nature & Adventure er viktige produktområder. Destinasjoner med god plass og frisk luft blir vinnere. Noen ønsker kun å jobbe med destinasjoner/opplevelser som tar hensyn til at det oppleves positivt for befolkningen å ta imot besøk. («en god plass å bo er et godt sted å besøke»)
 • Aktive utendørsopplevelser/multi-adventures er viktig, og for mange det som gjør Fjord Norge attraktivt. Viktig å få fram hvilke språk guideselskaper kan tilby guiding på, spesielt når det gjelder aktive utendørs opplevelser som vandring, sykkel og kajakk.
 • Mange mindre operatører ønsker å skille seg fra andre turoperatører ved å lage sine helt unike programmer. De er på jakt etter steder og destinasjoner som ikke er representert i de store aktørene sine programmer.
 • Fortsatt ønsker om at Fjord Norge skal (videre)utvikle turforslag, på tvers av destinasjoner, temaer og sesonger. 
 • Det er økende etterspørsel etter mindre overnattingssteder, der man får mer personlig oppfølging og autentiske opplevelser. Heldigvis hører vi mange turoperatører som har godt samarbeid med og gjerne vil forsterke sin lokalitet til hotellkjedene/enkelthoteller, og legger opp sine reiseruter og utvikler nye programmer etter det.
 • Økt etterspørsel etter reiser og rundturer med offentlig transport, hele året. Det er krevende å sette dette sammen selv, de trenger hjelp fra DMC og aktører som Fjord Tours.
 • Tematiserte produkter for lokalproduserte varer og tjenester, slik som sidersafari i Hardanger, slo godt an i våre samtaler.
 • Det er store endringer i bestillingsatferd. I markeder som har tradisjon for lang bestillingshorisont ser man nå at de enten har bestilt ett år i forveien pga. gode avbestillingsbetingelser, eller så venter de til helt oppunder avreise før de bestiller. Dette er bl.a en helt ny "trend" for et marked som Tyskland.
 • Noen britiske TO som mest har jobbet med Australia som marked, retter seg nå mot britene for å få dem til å dra til Norge, siden det er lenge til det australske markedet kan reise igjen.
 • For de som jobber med førstegangskunder er det mange som vil ha «topp attraksjoner/steder». De ønsker å oppleve de attraksjonene de lenge har ønsket å dra til på sin norgesferie. De vil gjerne høre mer om historien vår, oppleve kultur og mattradisjoner hånd i hånd med flott natur. Mange har museer, kulturtilbud og guidede turer med i sine turprogrammer.
 • Byene, og Bergen spesielt, etterspørres. Regionen kan ta en posisjon for byopplevelser i mindre byer (by nr 2), som gir urbane opplevelser, med færre turister.
 • Generelt er det flere som etterspør besøk i private hjem eller andre opplevelser der de får møte lokalbefolkningen og komme tett på de lokale, gjerne litt utenfor allfarvei.

  7) Behov for markedsføring og opplæring.
  Det er en enorm oppdemmet reiselyst der ute, men det er også hard konkurranse i en bransje i krise. Vi vil ikke få reisende til regionen uten markedsføring ut mot de målgruppene vi ønsker.

Mange turoperatører har behov for mer info, bilder, filmer og beskrivelse av de ulike fjordene, hva som skiller dem fra hverandre, og hvorfor de skal bli lengre i vår region. Det er økende grad av skreddersøm som gjelder, både for mindre grupper og FITs. Digitale Fam Trips etterspørres. Vi må bli enda bedre på å formidle fordeler med å reise i andre perioder, til våre mer ukjente steder, på andre tider av døgnet, osv.

De har i stor grad deltatt på webinarer, digitale visningsturer og lokale aktiviteter i regi av Innovasjon Norge. De har tett kontakt med sine bransjekontakter. Det er betryggende for oss at vi har en god og forlenget arm der ute som er tett på våre turoperatører.

Pandemien har ført til at mange selskaper har måtte endre rollene til personalet og norgeseksperter har gjerne forsvunnet ut. Derfor må vi bruke tid til å lære opp nye personer som skal bli kjent med regionen og få den nødvendige kunnskapen om oss.

8) Bransjen er fremdeles i krise, men forsiktig optimisme å spore i de fleste markeder.

De fleste turoperatørene ser lys i tunnelen, men sommeren vil være kritisk for mange aktører. Vi ser sammenslåinger og konsolidering i bransjen, og det skjer endringer hos mange turoperatører. Vi vil sammen med Innovasjon Norge jobbe for å sikre at vi får en god oversikt over turoperatørbransjen etter pandemien.

Etter nok en digital NTW, så savner vi nok alle fellesskapet i møtene, de uformelle pratene i pausene og ikke minst muligheten til å vise frem regionen vår gjennom pre-og postturer. På den annen side, så viser den digitale NTW seg å være en utrolig effektiv og fin møteplass og -plattform, som også senker terskelen for operatører som er interessert i Norge, men som ikke kan investere nesten en uke for å være med på en fysisk workshop. En digital NTW kan også senke terskelen for aktører fra vår region til å delta, og mindre aktører kan komme seg ut i markedet og møte turoperatører.

Tusen takk til Innovasjon Norge og hele teamet som gjorde det mulig å få ut viktige budskap om hele regionen vår og skape årets viktigste møteplass #NTW2021!

Topics: Innsikt, Trender, Internasjonalt bransjearbeid