Fjord Norges bransjeblogg

Markedsinntrykk fra verdens første digitale Norwegian Travel Workshop

Marianne Johnsen
Posted by Marianne Johnsen on 17.sep.2020 13:59:32

Verdens første digitale Norwegian Travel Workshop (NTW) er ferdig. På to dager gikk vår digitale møtereise innom mange land både i Europa, Asia, Australia og Amerika. Vi kjente at det ikke er helt det samme, men en verdig og god erstatning for et fysisk NTW! Utrolig kjekt å se og snakke med så mange kjente og gode kunder, og like hyggelig med de som var nye fjes. Men vi savner praten med dere andre i næringen, gi hverandre en god klem, oppleve et sted og nyte herlige måltider & det sosiale med kundene. Det er et stort savn, og kan aldri erstattes! Dette er og blir en næring "med hjarta på rette staden", og da er ikke et ansikt på en skjerm helt det samme. Bare nesten.

Tilsammen har 250 tilbydere og 300 kjøpere kjørt 5.200 digitale møter med «hele verden». Felles for de vi møtte er at de er mer enn klare til å sende gjester til oss og vi er overtent på å gi de opplevelser for livet.  

Her er Fjord Norge sin velkommen-hilsen som ble vist under Åpningsseremonien.


Vi ønsker å dele verdifull markedsinformasjon med dere! 
Turoperatørene synes det er like viktig som før at vi fortsetter å jobbe med bærekraftstenkning og står bak at vi som en naturdestinasjon er nødt til å ta noen tøffe valg, til tross for situasjonen og krisen reiselivet er i og at de fleste primært jobber for å overleve & eventuelt restarte så snart det blir mulig og trygt å reise igjen. De 10 klare målene for reiselivet vi har etablert gjennom arbeidet med Scenario 2030er godt i tråd med hva mange av turoperatørene også jobber med til daglig: 

1. Ingen overturisme
2. Klimanøytral næring
3. Lange og lengre opphold
4. Helårsarbeidsplasser og helårsdrift
5. Opprettholde naturmangfold
6. Opprettholde kulturmangfold (stedsegenskaper, befolkning)
7. Bidra til å styrke kunnskapen i næringen og tilgang på kompetanse
8. Verdiskapningsvekst
9. Styrket lønnsomhet og soliditet
10. Bidra til andre sektorers bærekraft 

068268_10157759606506051_6807291964852814307_o_1024x512 (1)

Turoperatørene ser at bærekraft er viktig og ønsker gjerne å jobbe sammen med oss for å nå disse målene for Fjord Norge regionen. Vi må fortelle markedet der ute om gevinsten av dette fokuset på bærekraft og lønnsomhet, og turoperatørene må som en konsekvens vri fokuset på innholdet i deres tilbud og hvilke produkter de presenterer for sine kunder. 

Våre satsingsområder reflekterer også utfordringene mange av våre turoperatører står overfor; et for stort fokus på en kort hovedsesong og de ser gjerne etter muligheter for å utvide sesongene og for å satse i større grad på helårsturisme – for å sikre en bedre lønnsomhet året rundt. 

026390_10157759606401051_3141349694933748743_n_576x288

Turoperatørenes viktigste tilbakemeldinger: 
1. Våre satsingsområder gir tydelig retning i arbeidet for oss og for reisebransjen. Turoperatørene ønsker også i sin kommunikasjon ut mot markedet å bygge opp under og fokusere på økt verdiskapning og mindre fotavtrykk f.eks gjennom å jobbe for lange og lengre opphold i vår region, spre trafikken til andre sesonger og til flere destinasjoner. I det bildet er multi-adventure hele året ett av de viktigste satsingsområdene. 

2. Vår rykende ferske Product Manual Fjord Norway 2020/2021 ble godt mottatt. Vi har satt fokus og krefter bak hvordan vi best mulig kan og vil hjelpe turoperatørene til å lage bedre programmer som er mer i tråd med våre fokusområder og målsettinger om bærekraft. Produktmanualen gjør det lettere for turoperatørene å bli inspirert og informert til å velge destinasjoner og bedrifter i vår region, og kunne tilpasse det til sine kundesegmenter. Turforslag, fokus på sesongvariasjoner og destinasjonspresentasjoner med klikkbare lenker til attraksjoner, aktiviteter, overnatting og servering på destinasjonene er til spesielt god hjelp for de som må finne nye destinasjoner, markeder og målgrupper i den vanskelige situasjonen som hersker nå. De trenger gode planleggingsverktøy!

Forside PM
3. Smittesituasjonen og reiseråd/reiserestriksjoner er viktig informasjon de har behov for.
Mer viktig enn aldri før med hvordan vi som land har håndtert smittesituasjonen, at vi har god plass, kan tilby «trygge reiser» og at smittevern blir ivaretatt i alle delbransjer av reiselivet. Mange ønsker at vi skal kunne gi de god informasjon om til enhver tid eksisterende reiseråd, restriksjoner og smittevern innenfor reiselivsbransjen.

4. Operatører hadde begynt å programmere vinterturer hit, men trenger mer konkretisering av hva vinterproduktet er i Fjord Norge regionen utover vinter med og uten ski på beina. Flere fokuserer på sesongutvidelse. Noen har vinterprogrammer til nord, og tenker kombinasjon med fjord. De ser muligheter for vintertrafikk denne vinteren. En oppblomstring i Sveits kan føre til at de som allerede har satt av penger til skiferie nå, tenker Norge som aktuell destinasjon, dersom det bare finnes god tilgjengelighet.

5. Transport – hvordan vil de reise post covid-19? Nærmarkedene ønsker å dra med egen bil eller fly inn og leie bil = «self-drive». Oversjøiske markeder ser mer på fly & offentlig transport. USA, Asia og India har potensiale for å øke andel som bruker offentlig transport. Generelt er det etterspørsel etter turer med offentlig transport, hele året. Vi må jobbe med en bedre infrastruktur, eks helårstilbud som binder sammen viktige produktområder som Sognefjorden & Geirangerfjorden.

6. Reisetrender/segmenter. 
-Base / hub destinasjon – tenkning er mer aktuelt og mer i tråd med nåsituasjonens reisebehov/-trender i flere markeder. Slow-travel er blitt viktig for mange. 
-De leter etter nye og kortere reiseruter, har ikke noe imot å bli lengre på en destinasjon bare vi gir de gode grunner til å bli værende. Hvorfor skal f.eks ikke natt nr. to på et hotell være rimeligere?  
-For mange er Norge blitt viktigste destinasjon i Norden. Mange har en målgruppe som passer til Norge, men har ikke hatt reiser til Norge tidligere. Ser at det kan være enkelt å dreie sine kunder/gjester hitover. 
-Nature & Adventure er viktige produktområder. Destinasjoner med god plass & frisk luft blir vinnere. Noen ønsker kun å jobbe med destinasjoner/opplevelser som tar hensyn til at det oppleves positivt for befolkningen som bor der («en god plass å bo er et godt sted å besøke») å ta imot besøk. 
-Multi-adventures er viktig og for mange det som gjør Fjord Norge attraktivt. 
-Mer skreddersøm for små (familie) grupper og FITs => «Sharing & Caring»-segmentet. 
-De ønsker flere turforslag, på tvers av destinasjoner, temaer og sesonger.  
-De som produserer veldig lange turer i Skandinavia (noen opptil 28 dager inkl. en reise med Hurtigruten) vil gjerne jobbe mer med bærekraft i hele reisen og noen tror at kunden er villige til å betale for det. Da er vi nødt til å fortelle hvordan og gjøre planleggingen enklere.  
-Etterspør mindre overnattingssteder, mer personlig på litt ukjente steder.
-Økt etterspørsel etter reiser og rundturer med offentlig transport, hele året.  
-De som jobber spesifikt med studiereiser trenger idéer til skoler/bedrifter/yrker/institusjoner som jobber med bærekraft. 
-Produkter som er satt sammen rundt lokalproduserte varer og tjenester, slik som sider safari i Hardanger, slo godt an i våre samtaler. 
-De ser en klar endring i bestillingsatferd!

7. Behov for markedsføring og opplæring. Det er behov for at de norske fjordene og det vi har å by på her, kommer på radaren i våre markeder. Det er en enorm reiselyst der ute, men det er også hard konkurranse i en bransje i krise. Mange turoperatører har behov for mer info / bilder / filmer / beskrivelse av de ulike fjordene, hva som skiller de fra hverandre, og hvorfor de skal bli lengre i vår region. Det er mer og mer skreddersøm og «unikhet» som gjelder, både for mindre grupper og FITs. Digitale Fam. Trips etterspørres. Vi må bli sterkere på å formidle fordeler med å reise i andre perioder, til andre steder, osv.

8. Bransjen er i krise. Mange turoperatører må redusere bemanning, og vi mister god Norgeskompetanse som er bygget opp over mange år. Noen selskaper går konkurs og/eller må finne nye destinasjoner, markeder og målgrupper. Samtidig er det mange av de som i en utrygg periode setter pris på å bli fulgt opp gjennom nyhetsbrev og samtaler.  

En stor takk til TEAM Innovasjon Norge Reiseliv i Oslo, med alle sine utekontorer for en god og velorganisert digital Norwegian Travel Workshop - den første i sitt slag. Bravo!  

Topics: Innsikt, Trender, Fjord Norge AS, Internasjonalt bransjearbeid, Kurs/webinar/events