Fjord Norges bransjeblogg

Positive halvårstall og lovende utvikling i 2023

Kristoffer B. Fürstenberg
Posted by Kristoffer B. Fürstenberg on 30.aug.2023 08:09:40

Vestlandet har hatt en solid vekst i antall gjestedøgn fra utenlandske markeder så langt i år. Nå tyder mye på vekst også fra de asiatiske markedene, noe som er viktig for arbeidet med mer helårsturisme i regionen. 

I første halvår av 2023, fra januar til juni, har Vestlandet hatt en vekst i antall gjestedøgn på totalt åtte prosent, sammenlignet med samme periode i 2022. I tillegg til at volumveksten i det norske markedet har fortsatt etter pandemien (fire prosent økning fra 2022), har gjestedøgn fra de utenlandske markedene gått opp med hele 17 prosent.  

Det er ekstra gledelig å se at mesteparten av veksten kommer fra nærmarkedene våre og fra det amerikanske markedet. Dette er markeder der vi har gjort en spesielt stor innsats de siste årene, sier Stein Ove Rolland, administrerende direktør i Fjord Norge.  

Det er Sognefjorden som har opplevd den største veksten i gjestedøgn på hele 19 prosent, etterfulgt av Ryfylke (17%), Bergensregionen (11%), Stavangerregionen (9%), Sunnhordland (7%), Ålesund (6), Voss (6%), Hardanger (5%), Nordmøre/Romsdal (2), Sunnfjord (1) og Haugesund (-2%)   

På landsbasis ser vi en generell økning i gjestedøgn på seks prosent, der utenlandsmarkedene står for en vekst på 17 prosent, mens norske gjestedøgn har en økning på tre prosent. Sammenlignet med «normalåret» 2019 ser vi en vekst på nasjonalt nivå på 7 prosent, der norske gjestedøgn står for 9 prosent og utenlandsmarkedene står for 2 prosent vekst. 

Økning i camping-overnattinger 

Tallene for første halvår i 2023 viser en solid vekst for campingplassene på Vestlandet. Mens vi i så langt i år ser en total vekst på åtte prosent, sammenlignet med 2022, er veksten på hele 41% fra samme periode i 2019. 

Det er tydelig at pandemien har gjort noe med hvordan mange velger å reise. Campingplassene har opplevd kraftig vekst i antall overnattinger fra norske reisende, men også utenlandske gjestedøgn har økt med 39% fra 2019. Dette er en ferieform som er i vekst i flere europeiske land og tall fra Tyskland viser at det også er yngre aldersgrupper som bidrar til den økte interessen. 

Også innen camping, hyttegrend og vandrerhjem er veksten størst blant nærmarkedene våre, der Tyskland, Nederland, Sverige, Polen og Frankrike står for den største prosentvise endringen. 

Avinor melder om positiv trafikkutvikling 

Selv om Avinor melder om en nedgang i antall reisende på norske flyplasser totalt sett (-2% på utland og –8% på innland) sammenlignet med 2019, opplever Avinor en positiv utvikling på flyplassene på Vestlandet. Bergen lufthavn Flesland har spesiell stor vekst av de store norske flyplassene i 2023.  

For den kommende vinteren (23/24) opplever Avinor en spesielt god vekst på setekapasiteten fra utenlandsmarkeder, mens det er nullvekst på innenlandstrafikk, sammenlignet med 2022.  

De største innkommende markedene er UK, Tyskland, Polen, Danmark, Sverige og USA, noe som samsvarer med gjestedøgnstatistikken til SSB. Polen har en stor andel arbeidsreiser og besøk fra slekt og venner. 

Et funn fra undersøkelsen er at det er flere utlendinger som reiser på innlandsruter enn før, og at fritidsreiser er det viktigste formålet blant utlendinger i Norge. Ifølge den ferske Reisevaneundersøkelsen til Avinor, sier utlendingene at de anbefaler venner og familie en reise til Norge, og de er fornøyde med besøk på Vestlandet. Det er også flere yngre reisende enn før, forteller Rolland. 

Avinors intervjubaserte reisevaneundersøkelse viser også en solid vekst i antall besøkende til Fjord Norge. Undersøkelsen slår blant annet fast at de aller fleste er fornøyde med Norge og Vestlandet, og vil anbefale landsdelen til slekt og venner.  

De utenlandske tilreisende viser spesiell interesse for urbane opplevelser og såkalte «outdoor» opplevelser. De fleste oppgir at de vil fly like mye som tidligere, spesielt de som reiser noen få ganger i året, og litt færre vil reise veldig mye. 

Nå våkner Asia – muligheter for sesongutvidelse 

Pandemien satte en brå stopper for antallet tilreisende fra de asiatiske markedene. Vi ser at trafikken kommer langsomt tilbake og vi har spesielt hatt et oppsving i gjester fra Sør-Korea som følge av direktechartere fra Seoul til Oslo i sommer. Det er forventet at flere asiatiske gjester vil komme tilbake til Vestlandet fremover og før pandemien så vi at dette var gjester som bidro til sesongforlengelse og vintertrafikk.  

En oppsummering og analyse av utviklingen i sommer, kommer når tallene fra juli og august er klare.   

Topics: Innsikt